Bijgewerkt: 19 januari 2022

Anti inbraak offensief in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
05-07-2013

Sinds begin van dit jaar is het aantal woninginbraken in Amstelveen weer gestegen. Burgemeester Van Zanen zet in overleg met politie en justitie een aantal nieuwe maatregelen in. Ook in de gemeenteraad van afgelopen woensdag 3 juli 2013 is hier nadrukkelijk aandacht voor gevraagd. De inzet van gemeente, politie en justitie blijft onverminderd groot èn noodzakelijk om een afname van het aantal inbraken te realiseren.

Burgemeester Van Zanen: “Het feit, dat het aantal inbraken weer is gestegen, is mij een doorn in het oog. Niet alleen bij de gemeente, maar ook bij politie en justitie. Nieuwe maatregelen zijn gewoonweg nodig.

van zanen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen vertelt over de noodzaak van het anti inbraak offensief tijdens de raadsvergadering op 3 juli 2013


Het aantal woninginbraken moet omlaag. Daarom is besloten opnieuw Near repeat in te zetten en te starten met een preventie offensief tegen woninginbraken, waarbij de gemeente preventieve maatregelen financieel ondersteunt. We moeten mensen stimuleren hun woningen beter te beveiligen.”

Met ingang van 1 juli zijn politie en gemeente opnieuw gestart met Near Repeat. Bij Near Repeat wordt er van uitgegaan, dat inbrekers de neiging hebben terug te keren naar de huizen en buurten, waar ze eerder inbraken pleegden. Near Repeat maakt een analyse van buurten en wijken die een verhoogd risico op inbraak hebben.

Vervolgens zijn extra agenten en toezichthouders zichtbaar in die buurten aanwezig om intensief toezicht te houden, te surveilleren, verdachte situaties te ontdekken, wijkbewoners te informeren over inbraakpreventie en om het bewustzijn van bewoners te vergroten. Eerder zorgde deze aanpak voor een afname van het aantal herhalingsinbraken.

Preventie offensief tegen woninginbraken

In overleg met de politie start de gemeente deze zomer met een preventie offensief tegen woninginbraken. De inbraakwerendheid van bestaande woningen laat te wensen over. Daar valt nog veel winst te behalen. Het is de afgelopen jaren gebleken, dat het moeilijk is om bewoners te motiveren om beveiligingsmaatregelen te treffen. Het goed beveiligen van een woning blijkt vaak kostbaar en niet iedereen is op dit moment bereid en in staat om deze investering te doen.

Het preventie offensief is gericht op het terugdringen van een aantal zwakke punten in beveiliging van veel woningen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het beveiligen van  keuken- en klapramen, het beveiligen van sloten en het plaatsen van anti-inbraak strips en dievenklauwen.

De gemeente bereidt een maatregel voor om de aanschaf financieel te ondersteunen. De komende weken wordt op de gemeentepagina in een van de lokale kranten en via internet regelmatig aandacht besteed aan informatie en tips om inbraken tegen te gaan.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.