Bijgewerkt: 29 november 2022

Anti-kraak bewoners zijn tijdelijke huurders

Nieuws -> Informatief

Bron: Woonbond
23-11-2013

Het gerechtshof Amsterdam heeft deze week (47-2013) bepaald, dat voormalige bewoners uit de Parooldriehoek in Amsterdam Oost medio 2012 ten onrechte zijn ontruimd door woningcorporatie Stadgenoot en leegstandbeheerder Anti-Kraak. De bewoners gingen in beroep tegen een uitspraak van de kantonrechter, dat zij als anti-kraak bewoners, geen huurbescherming hadden. De meesten woonden al sinds 2004 in het complex.

Het gerechtshof stelt, dat de overeenkomst met Anti-Kraak een gewone huurovereenkomst is en de bewoners als huurders met regulier huurrecht moeten worden beschouwd. Een extra aanwijzing daarvoor zag het Hof in de verstreken periode voor tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet.

Daarmee laat het Hof weten, dat als de termijn voor tijdelijk verhuur is overschreden, de oplossing niet in anti-kraakovereenkomsten (gebruiksovereenkomst) gezocht kan worden. De rechtbank heeft het betaalde maandbedrag dan ook niet als gebruiksvergoeding opgevat, maar als huurbetalingen.

hamer Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Het gerechtshof Amsterdam heeft deze week (47-2013) bepaald, dat voormalige bewoners uit de Parooldriehoek in Amsterdam Oost medio 2012 ten onrechte zijn ontruimd door woningcorporatie Stadgenoot en leegstandbeheerder Anti-Kraak


Na vijf jaar tijdelijke verhuur via Stadgenoot hebben de bewoners in 2009 een anti-kraakovereenkomst ondertekend met de organisatie Anti-Kraak. De wettelijke termijn voor tijdelijke verhuur was maximaal vijf jaar (inmiddels zeven jaar). Zij betaalden als ‘gebruiker’ € 150 tot € 160 per maand.

Naar verwachting konden deze bewoners daar konden blijven wonen, totdat Stadgenoot de voorgenomen sloop alsnog zou uitvoeren. Twee jaar later is echter besloten de woningen als studentenwoningen te gaan gebruiken, omdat de voorgenomen sloop/renovatie tot 2015 werd uitgesteld. Medio 2012 zijn de bewoners die er vaak al zeven jaar door een vonnis van de kantonrechter ontruimd. In het arrest van het Hof wordt dat vonnis vernietigd.

Omdat de voormalige bewoners van de Parooldriehoek al ontruimd zijn, kunnen zij een schadevergoeding en mogelijk een andere woonruimte claimen. De uitspraak van het gerechtshof is dan ook een mooie overwinning voor de huurders die de gang van zaken altijd bestreden hebben. Zij konden hun recht alleen halen dankzij gefinancierde rechtsbijstand en dankzij de gebundelde steun van Emile Blaauw Fonds, de Huurdersvereniging Amsterdam en Woonbond om de hoge proceskostenrisico’s te dekken.

De Huurdersvereniging Amsterdam en de Woonbond zijn blij met deze uitspraak. Duidelijk is nu, dat als een verhuurder start met tijdelijke verhuur van woning hij er op toe moet zien, dat de voorgenomen sloop, of renovatie ook werkelijk binnen de maximale termijn van de leegstandswet plaatsvindt. Anders loopt hij het risico, dat zittende bewoners zich kunnen beroepen op huurbescherming.

In Amsterdam en ook in andere steden zijn er complexen die al lang op de nominatie staan voor sloop, of renovatie, maar waar telkens uitstel wordt gevraagd. In een aantal daarvan zitten nu nog bewoners die eerder een tijdelijk huurcontract hadden en inmiddels op basis van een anti-kraakovereenkomst (antikraak) wonen. Waarschijnlijk moeten zij allemaal op basis van deze uitspraak als huurders worden gezien.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.