Bijgewerkt: 17 april 2021

Anti virus maatregelen veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland zijn opgeschaald naar Grip 4

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid/Gemeente Amstelveen
12-03-2020

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de maatregelen van het kabinet om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan:

'Geachte raad,

Vanmiddag (12 maart 2020) heeft het kabinet nieuwe maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De maatregelen gelden voor ons hele land vanaf 12 tot en met 31 maart. Binnen de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is opgeschaald naar Grip 4. Met ingang van vandaag heeft de voorzitter van de veiligheidsregio, burgemeester Halsema van Amsterdam, de leiding over de aanpak van de crisis. In de bijlage treft u de brief van de veiligheidsregio met een toelichting.Deze maatregelen hebben gevolgen voor onze inwoners, bedrijven en instellingen. Inwoners hebben we via onze website van de nieuwe maatregelen op de hoogte gesteld, ook in het Engels. In de bijlage treft u ook een tweede brief van de veiligheidsregio aan inwoners aan. Veel organisaties hebben inmiddels al maatregelen getroffen. Zij communiceren hier zelf over. Wij merken dat er nog veel vragen leven bij instellingen en organisaties. Wij informeren instellingen wanneer daar behoefte aan is.

De dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers gaat gewoon door. De gemeentelijke organisatie neemt maatregelen om kritische bedrijfsprocessen te continueren en te zorgen voor een veilige werkomgeving voor medewerkers, waarbij thuiswerken mogelijk is. De situatie kan per dag veranderen. Wij houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Hoogachtend, Tjapko Poppens burgemeester'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen


Aanpak Coronavirus Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

'Beste inwoner van Amstelveen,

De aanpak van het Coronavirus is in een nieuwe fase terecht gekomen. In Nederland, en dus ook in de regio Amsterdam Amstelland, gelden vanaf vandaag nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Vanmiddag heeft de regering deze maatregelen bekend gemaakt. De gemeente Amstelveen zal dat helaas merken. De maatregelen zullen gevolgen hebben voor het openbare leven, op ons werk en voor onze situatie thuis. Als het mogelijk is dan is thuiswerken de norm. Evenementen worden geannuleerd en grote publieke instellingen moeten helaas hun deuren sluiten. Veel ondernemers en organisatoren gaan een lastige tijd tegemoet.

Iedereen zal extra goed moeten letten op onze ouderen en kwetsbare bewoners. Deze situatie geeft u waarschijnlijk zorgen en onzekerheid. Ik doe een dringend beroep op u om zich te houden aan de nieuwe maatregelen zodat het coronavirus zo min mogelijk kans krijgt zich te verspreiden.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amsterdam - 2018)

Femke Halsema burgemeester van Amsterdam en voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland


De volgende maatregelen zijn van kracht tot 31 maart 2020;

-Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met de huisarts als de klachten verergeren.

-Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.

-Mensen in heel Nederland worden opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.

-Voor kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) geldt vermijdt grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen worden mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.

-Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen (zoals de politie, hulpdiensten of nutsbedrijven); er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.

-Hogescholen en universiteiten worden verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges te geven.

-Scholen in het primair voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs, en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen ook niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiting weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuisblijven.

Ik vraag uw begrip voor het feit dat ook de dienstverlening van de gemeente onder druk staat door ziekte en voorzorgsmaatregelen. Wij geven uiteraard voorrang aan dienstverlening waarvan onze inwoners het meest van afhankelijk zijn. Ik hoop op een spoedig herstel voor iedereen die is getroffen door het coronavirus. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn dan informeren wij u zo snel mogelijk.

Met vriendelijke groet, burgemeester Femke Halsema voorzitter Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland. (Lees meer over: Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.