Bijgewerkt: 25 juni 2024

Appartementen komen op voormalige locatie synagoge in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
26-04-2016

Het college van B en W van Amstelveen is akkoord met het plan om op de locatie van de leegstaande synagoge aan de Straat van Messina bij winkelcentrum Kostverlorenhof appartementen te realiseren. Het gaat om 20 tot 25 appartementen in de vrije huursector met een ondergrondse parkeergarage en voldoende parkeermogelijkheid op eigen grond. De gemeente organiseert voor omwonenden en ondernemers binnenkort een inspraakavond. Zij ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2006)

Het voormalige synagoge-gebouw aan de Straat van Messina in Kostverlorenhof in 2006. De plechtige inwijding van deze synagoge te Amstelveen was op woensdag 3 juni 1981. De inwijding van de nieuwe synagoge van Amstelveen vond plaats op zondagavond 9 december 2012, samenvallend met de tweede avond van het Chanoeka- of inwijdingsfeest aan de Max Havelaarlaan 435. Het is eigenlijk het gebouw geweest van de protestantse Bankraskerk, dat door de Nederlands- Israëlitische hoofdsynagoge in Amsterdam werd opgekocht


Tijdens deze avond en gedurende vier weken daarna krijgen geïnteresseerden de gelegenheid te reageren op de startnotitie en het daarin voorgestelde nieuwbouwplan. Reacties komen in de nota van beantwoording. Aan de hand hiervan kan de startnotitie worden bijgesteld en opnieuw aan B en W worden voorgelegd.

Voldoende parkeergelegenheid. Het college vindt het een goede ontwikkeling, dat de locatie een nieuwe bestemming krijgt. Zij vindt het vooral belangrijk, dat de projectontwikkelaar voor voldoende nieuwe parkeergelegenheid op eigen terrein zorgt. De gemeente heeft hier parkeernormen voor vastgesteld, zowel voor toekomstige bewoners als bezoekers. De projectontwikkelaar houdt hier rekening mee en voldoet aan de normen.

Na de definitieve vaststelling van de startnotitie kan de projectontwikkelaar de omgevingsvergunning voor dit bouwplan aanvragen. Dan start de wettelijke inspraak en kunnen omwonenden een formele zienswijze indienen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.