Bijgewerkt: 14 augustus 2022

Architectenbureau Verlaan en Bouwstra helpt de Urbanuskerk in Bovenkerk herbouwen

Nieuws -> Kerk

Bron: Urbanus Bovenkerk
20-12-2018

'Het bestuur van de RK Parochie Amstelland heeft het Architectenbureau Verlaan en Bouwstra in de arm genomen voor de voorbereiding en de begeleiding van de herbouw van de Urbanuskerk in Bovenkerk. Op 17 december 2018 is daarover overeenstemming bereikt tussen de parochie, het bisdom en Donatus verzekeringen.  Direct na nieuwjaar gaat de architect aan de slag.

Foto Amstelveen

(Foto Amstelveenweb.com - 2008)

Roosvenster met afbeelding van de Heilige martelaren van Gorkum van de St. UrbanuskerkDe eerste stap is het herstel van het dak en de muren van de kerk, zodat het gebouw weer wind en waterdicht is. Daarna volgen de gewelven. Tegelijkertijd vindt overleg plaats over functionele aanpassingen in het interieur van de kerk, maar daar hoeft het terugbouwen van het dak niet op te wachten. Daarmee is een belangrijke stap naar het beoogde herstel van de kerk gezet.' – meldt op de website van de Urbanuskerk namens het bestuur Ad Verkleij vicevoorzitter.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Vlnr.: Ad Verkleij vicevoorzitter RK Amstelland, Clem Venne, voorzitter van de Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus en Rob van den Helden voorzitter van het Bewoners Platform Bovenkerk op het podium tijdens het benefietavond op 24 november 2018 in de Schouwburg AmstelveenHet herstel wordt gefaseerd aangepakt. De opdracht behelst in de eerste plaats het herstel van het casco van de kerk, dat wil zeggen het dak, muren en ramen, zodat de kerk weer wind- en waterdicht is. Dat heeft prioriteit om vervolgschade te voorkomen. Daarna volgt herstel van de gewelven. Behoud van de monumentale status staat daarbij voorop. Tegelijkertijd vindt verder overleg plaats over functionele aanpassingen van het kerkgebouw met het oog op toekomstig gebruik, maar daar hoeft het herstel van het casco niet op te wachten. Lees verder: Architect aangewezen voor herbouw Urbanuskerk in BovenkerkAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.