Bijgewerkt: 22 februari 2024

Artsen mogelijk op straat door conflict over HOED Molenweg

Nieuws -> Gemeente

Bron: GroenLinks-Amstelveen
07-02-2010


GroenLinks wil actie voor huisvesting artsen

Tussen de artsen en de projectontwikkelaar van de HOED aan de Molenweg is een groot juridisch conflict ontstaan. De geplande oplevering per 1 maart 2010 wordt daardoor niet gehaald. Hierdoor ontstaat een reëel risico, dat huisartsen op straat komen te staan en patiënten niet bij de huisarts terecht kunnen.

Mijksenaar Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Dorien Mijksenaar en Sander Mager van GroenLinks-Amstelveen tijdens de raadsvergadering op 3 februari 2010, waar de problemen ivm het HOED (Huisartsen Onder Eén Dak) gebouw aan de Molenweg werd besproken


GroenLinks-raadslid Dorien Mijksenaar stelde in de gemeenteraad dat onverteerbaar te vinden en riep het College op zich maximaal in te spannen om dit te voorkomen. Dit incident is tevens reden voor GroenLinks om te pleiten voor een veel stevigere gemeentelijke strategie voor de huisvesting van artsen.

GroenLinks-raadslid Dorien Mijksenaar zegt zich grote zorgen te maken over het gebrek aan huisvesting voor huisartsen in Amstelveen. In de gemeenteraad van vorige week woensdag stelde zij, naar aanleiding van geruchten over een conflict tussen artsen en projectontwikkelaar van de HOED Molenweg, daarom mondeling vragen aan het College. Mijksenaar wilde weten of het klopt het dat de HOED aan de Molenweg niet per 1 maart opgeleverd zal worden.

Tevens vroeg zij in hoeverre de gemeente verantwoordelijk is voor de opgelopen vertraging? Maar vooral wilde zij weten wat kan de gemeente, in dit geval, de wethouder, ging doen om te voorkomen dat huisartsen en patiënten de dupe worden van deze vertraging.

Wethouder Veenboer (PvdA) gaf aan dit in eerste instantie een zaak tussen artsen en ontwikkelaar te vinden, die elkaar inmiddels ook voor de rechter gesleept hebben. Maar hij zij wel toe meer regie te willen nemen omdat hij zich verantwoordelijk voelt voor voldoende gezondheidszorg in de Amstelveense wijken.

Hoed Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Het HOED gebouw in september 2009 aan de Molenweg 10


Huisvesting artsen al jaren problematisch

Het vinden van praktijkruimten in Amstelveen voor huisartsen is al jaren een zorgwekkende zaak. Reeds bij de planning van de Westwijk – ongeveer 20 jaar geleden—ontbrak een vestigingsplaats voor een huisarts. Het gemeentebestuur heeft toen met veel overredingskracht een Amstelveense huisarts, wiens vestiging reeds in Amstelveen Oost gerealiseerd was, bereid gevonden “met zijn praktijk” te verhuizen naar de Westwijk. Volgens GroenLinks heeft deze huisarts heeft destijds de gemeente uit de nood geholpen.

Ongeveer 10 jaar geleden ging een huisarts in het oude dorp met pensioen. Door onvoldoende vestigingsmogelijkheid moest zijn opvolger als tussenoplossing praktijk houden in het oude belastingkantoortje in de Stationsstraat. Opnieuw werd het gemeentebestuur gewezen op haar regierol aangaande vervulling van de zorgplicht. Zes jaar geleden ging een huisarts met pensioen, wiens opvolgster nu nog steeds praktijk moet houden in een kapel aan de Amsterdamseweg.

In 2009 en 2010 gaan huisartsen met vestiging aan de Keizer Karelweg met pensioen, wier opvolgsters noodgedwongen praktijk houden in de privéwoningen van hun voorgangers. Anderhalf jaar geleden werd door een huiseigenaar aan de Amsterdamseweg aan twee huisartsen de huur opgezegd ingaande 1 april 2010.

Deze situatie is onhoudbaar nu bovendien gebleken is, dat de nieuwe HOED aan de Molenweg met serieuze vertraging te kampen heeft. Nu daar om diverse redenen geen voortzetting van de bouwwerkzaamheden plaatsvindt en de projectontwikkelaar en de toekomstige gebruikers elkaar in de rechtszaal ontmoeten, heeft Amstelveen er volgens GroenLinks weer een probleem bij.

Veenboer Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Dolf Veenboer wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg geeft uitleg over de situatie, die ontstaan is aan de Molenweg


In 2007 besloot de gemeenteraad het bestemmingsplan zodanig te wijzigen, dat op de Molenweg een mogelijkheid voor de vestiging van huisartsenpraktijken zou ontstaan. Eind november 2007 kwam er een unaniem besluit van de gemeenteraad tot wijziging van het bestemmingsplan en werd in dezelfde vergadering bij B en W aangedrongen op een actievere houding aangaande de eerstelijnszorg.

Van een actieve, sturende en ingrijpende houding van B en W als verantwoordelijke regisseur is volgens GroenLinks tot nu toe nog te weinig te bespeuren geweest. ‘Hooguit is sprake geweest van een enkele inspreekavond op het gemeentehuis en in de wijk. Bij het ontbreken van goed beleid heeft het er alle schijn van dat het gemeentebestuur het de normaalste zaak van de wereld vindt dat inwoners van Amstelveen belangeloos hun woningen en kerkgebouwen ter beschikking stellen om artsen noodhuisvesting te geven’, aldus GroenLinks- raadslid Dorien Mijksenaar

Herhaling Maritsa absoluut voorkomen

De meest recente problematiek betreffende vestiging aan de Maritsa onderstreept volgens GroenLinks nog eens het belang van initiatief van het College. Mijksenaar: ‘Gezondheidszorg moet wat ons betreft echt in de wijken blijven. Dat moet je dus vroegtijdig en in hele nauwe samenspraak met wijkbewoners zoeken naar mogelijk.

Het zorgwekkende is, dat binnen 3 jaar opnieuw 3 huisartsen in Amstelveen Oost met pensioen gaan en vooralsnog biedt het gemeentebestuur geen enkele vestigingsoplossing. Dit leidt tot een situatie, dat er weer onder grote druk een oplossing gevonden moet worden. Ik maak me nu al zorgen over de weerstand in de wijken daartegen.

Dat is alleen maar te voorkomen, door nu heel snel een open en transparant proces samen met de wijkbewoners en artsen te starten.’ GroenLinks is van mening dat de wethouder hier de taak heeft als regisseur op te treden, omdat de medische zorg voor de inwoners van Amstelveen een belangrijk onderdeel vormt van het wel en wee van haar bevolking.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.