Bijgewerkt: 27 juni 2022

Attendering bekendmakingen van de gemeente in de krant

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
04-01-2010

Het college van B en W van Amstelveen heeft besloten om vanaf 6 januari 2010 wekelijks een lijst te publiceren op de gemeentepagina in het Amstelveens Weekblad van adressen waarop de officiële bekendmakingen van die week betrekking hebben. Dit als extra service. De officiële bekendmakingen worden sinds 1 september gepubliceerd in het gemeenteblad op www.amstelveen.nl .

Gemeenteblad Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

De kop van het 'Gemeenteblad' van 9 september 2009 in het Amstelveens Weekblad


De adressenlijst is een verwijzing naar de officiële bekendmakingen zoals deze wekelijks worden gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad, dat te vinden is op www.amstelveen.nl/officielebekendmakingen. Uitsluitend aan dit elektronisch gemeenteblad kunnen burgers, bedrijven en instellingen rechten en plichten ontlenen.

De lijst met adressen wordt in een rubriek als extra service geplaatst op de wekelijkse gemeentepagina in het Amstelveens Weekblad. De adressen hebben betrekking op de officiële bekendmakingen van die week, zoals aangevraagde en verleende bouwvergunningen.

Het publiceren van de adressen op de gemeentepagina heeft tot gevolg, dat de zakelijke weergave van de officiële bekendmakingen op de kabelkrant van RTV Amstelveen is beëindigd.

In de gemeenteraadsvergadering van 16 september 2009 en vervolgens de commissie Algemeen Bestuur en Middelen van 1 oktober 2009 is over de invoering van de Wet Elektronische Bekendmakingen gesproken met de intentie, om naast de elektronische bekendmaking ook in het Amstelveens Weekblad een beperkte verwijzing op te nemen.

Naar aanleiding van positieve adviezen van de gemeenteadvocaat, de VNG en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden heeft het college besloten dat een attenderingsservice mogelijk is in de krant.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.