Bijgewerkt: 1 augustus 2021

Avondgebed in Anglicaanse stijl in de Kruiskerk

Nieuws -> Kerk

Bron: Protestants Amstelveen
31-05-2018

Zondag 10 juni 2018 is er 's middags om 17.00 uur een Choral Evensong een vesper en avondgebed in Anglicaanse stijl in de Kruiskerk Amstelveen, Van der Veerelaan30a. Het Vocaal Theologen Ensemble zingt dan hymnen, anthems, canticles en chants uit de Engelse kerkmuziek, van barok tot de twintigste eeuw. Ook de gebeden en lezingen worden volgens de anglicaanse rite gebracht. De muzikale leiding heeft Hanna Rijken, die gepromoveerd is op Anglicaanse liturgische muziek. Organist is Sebastian 't Hart en de liturg zal zijn ds. Sytze de Vries uit Schalkwijk (Utrecht). Aanvang 17.00 uur. Iedereen is welkom vanaf 16.30 uur. De entree is vrij, na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Kijk voor meer informatie op www.kruiskerk-amstelveen.nl.Maandelijks – behalve in de zomer - wordt er in de Kruiskerk een Muzikale Vesper gehouden waarin veel waardevolle kerkmuziek die in de loop der eeuwen gecomponeerd is ten gehore wordt gebracht. Vaak is dat kerkmuziek die gemaakt is op Latijnse, Duitse of Nederlandse teksten. Omdat er ook veel prachtige Engelstalige kerkmuziek is, hebben we sinds enkele jaren de gewoonte om het seizoen te besluiten met een Choral Evensong, een vesper in de Anglicaanse traditie.

Het anglicanisme is een westerse christelijke traditie die is voortgekomen uit de praktijken, de liturgie en de identiteit van de Kerk van Engeland na de protestantse Reformatie. De aanhangers van het anglicanisme worden "Anglicanen" genoemd. De meerderheid van de Anglicanen is lid van de nationale of regionale kerkelijke provincies van het internationale Anglicaanse Avondmaal dat na de rooms-katholieke en de oosters-orthodoxe kerk de derde grootste christelijke gemeenschap ter wereld vormt.

Ze zijn in volledige gemeenschap met de See of Canterbury, en dus met de aartsbisschop van Canterbury, die in de communie wordt aangeduid als haar primus inter pares (Latijn, "eerste onder gelijken"). Hij noemt de tienjaarlijkse Lambeth-conferentie, is voorzitter van de vergadering van primaten en de Anglicaanse Overlegcommissie. Sommige kerken die geen deel uitmaken van de Anglicaanse Communie beschouwen zichzelf ook als Anglicaans, met inbegrip van die welke deel uitmaken van de Continuerende Anglicaanse Beweging.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.