Bijgewerkt: 28 juni 2022

B en W Amstelveen positief over fusie woningcorporaties

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen / Eigen Haard
15-05-2008

Woningstichting St. Lodewijk wil fuseren met Woningstichting Eigen Haard uit Amsterdam. B en W zijn van oordeel dat deze fusie gunstig is voor de Amstelveense volkshuisvesting. Een aantal overwegingen leidt tot dit oordeel.

Wethouder Wonen, Remco Pols ‘Ik zie in deze fusie diverse voordelen voor de volkshuisvesting in Amstelveen. Een belangrijk voordeel is dat het resulteert in een woningcorporatie met voldoende financiële draagkracht voor het realiseren van het groot onderhoud, woningverbetering, herstructurering en nieuwbouw’.

Andere overwegingen zijn dat de woningstichting na de fusie het beleid van gematigde huurverhoging voorzet. Ook is de lokale verankering goed georganiseerd. Eigen Haard wil de dienstverlening verder verbeteren en ze neemt de prestatieafspraken tussen Amstelveen en St. Lodewijk over. Daarnaast vergroot een fusie de verbinding met de regio.

Het bestuur van St. Lodewijk heeft ingestemd met de fusie na een positief advies van de Huurdersraad. Het bestuur en de Huurdersraad hebben een zorgvuldige afweging gemaakt voordat ze tot een fusie besloten. Zij vroegen, en kregen, van Eigen Haard garanties die het woongenot niet alleen waarborgen, maar ook verberen.

De zienswijze van het college speelt een rol bij het besluit dat de Minister van Volkshuisvesting moet nemen over het fusievoornemen.

Woningstichting St. Lodewijk

Woningstichting St. Lodewijk heeft bijna 2.800 woningen in Amstelveen. Sinds april 2004 voert Eigen Haard het volledige dagelijkse en operationele beheer over deze woningen. Huurders van St. Lodewijk maken dus gebruik van de diensten en de service van Eigen Haard.

Woningstichting Eigen Haard

Eigen Haard is opgericht in 1909 als woningbouwvereniging, met als doel verbetering van de Volkshuisvesting in Amsterdam. Na verschillende fusies en overnames is Eigen Haard in 2002 een woningstichting geworden. De organisatie is inmiddels niet meer alleen actief in Amsterdam, maar ook in de regio's Aalsmeer, Amstelveen, Landsmeer, Lisse en de Zaanstreek.

Website: Eigen HaardAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.