Bijgewerkt: 23 juni 2024

BBA: Amstelveen- Sportstad voor alle Amstelveners

Nieuws -> Sport

Bron: BBA
31-08-2009

Burgerbelangen Amstelveen (BBA) heeft het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen een notitie “Amstelveen – Sportstad voor alle Amstelveners” overhandigd met een brede visie op Amstelveen als sportstad. De lokale politieke partij vraagt het college, om de visie van BBA te betrekken bij de Sportnota die het college nog dit jaar ter goedkeuring naar de gemeenteraad wil sturen.

Levi Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

John Levi, raadslid van Burgerbelangen Amstelveen (plv) lid Algemeen Bestuur en Middelen


“Het college wil al tijden €. 5,7 miljoen euro in een nieuwe topsporthal stoppen, om van Amstelveen een topsportstad te maken. Maar het bijbehorende plan wordt nu pas gemaakt”, aldus BBA-raadslid John Levie. “Het lijkt ons wijzer om eerst een goede sportvisie op te stellen en dan pas te kijken of en hoe een topsporthal daarin past, in plaats van andersom”.

BBA is uiterst ongelukkig met de huidige gang van zaken en heeft al eerder de noodklok over de kostbare plannen geluid. Zij is namelijk bang dat de ambitieuze focus van het college op topsport ten koste van recreatie- en breedtesport zal gaan.

“Wij hechten grote waarde aan sport en bewegen en om die reden moet sport, inclusief competitiesport en topsport, in de Amstelveense maatschappij een grotere rol spelen, maar dan wel voor alle Amstelveners”, aldus Levie. “Daarom hebben wij nu het initiatief genomen met deze notitie“.

BBA diende in juli 2009 een amendement in bij de kadernota om de gereserveerde 5,7 miljoen euro voor de topsporthal anders te besteden. Daarvan zouden niet alleen topsport, maar ook scholen en breedtesport kunnen profiteren. Er zou in het voorstel zelfs een extra breedtesporthal bij komen . Het voorstel haalde het niet in de raad en is door BBA tot de begroting in november a.s. aangehouden.

In de notitie staan interessante ideeën , waaronder “voor-wat-hoort-wat”. In de optiek van BBA moeten (top)sportverenigingen die geld of faciliteiten van de gemeente krijgen op hun beurt ook iets voor Amstelveen doen, bijvoorbeeld  in de vorm van clinics voor scholen en verenigingen. Dat is ook zeker van belang voor die sport zelf, want bij een grotere rol van de betreffende sport in de maatschappij zal het draagvlak voor die sport - en de te besteden gelden daaraan - worden vergroot.

“Wij formuleren dus eerst een sportvisie waar alle Amstelveners van kunnen profiteren. Pas daarna willen we bekijken of en hoe een kostbare topsporthal daarin past ”, zegt John Levie.

 “En we moeten ons niet laten overdonderen door argumenten als citymarketing en de Olympische Spelen in 2028. Als het college daar zo stellig in gelooft, laat Economische Zaken dan maar betalen voor die citymarketing, maar laat het niet ten koste van het sportbudget gaan. En wat betreft de Olympische Spelen in 2028, die moeten we eerst nog binnenhalen. Als dat al lukt, dan zijn tegen die tijd de eisen voor een topsporthal ongetwijfeld weer veranderd, dus dat argument is nu flauwekul”.
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.