Bijgewerkt: 8 december 2021

BBA: 'Conclusies onderzoek welzijnsubsidies terecht'

Nieuws -> Gemeente

Bron: BBA
05-06-2009

BBA (Burgerbelangen Amstelveen) gaat het College van Burgemeester en Wethouders van Amstelveen om verantwoording vragen over het gevoerde beleid van het uitzetten van subsidies. Jarenlang hebben B en W de eigen systematiek verdedigt en kritiek daarover terzijde geschoven. Dankzij een rapportage van Hermine Janssens en Ria Ganzinotti (twee actieve burgers uit wijkplatforms), is naar boven gekomen wat velen vermoedden: de wijze van subsidieverlening en de controle daarop vanuit het College van Burgemeester een Wethouders is onder de maat. Hierdoor kon de besteding van gemeenschapsgeld niet worden verantwoord. Dit blijkt uit een extern onderzoek dat de raad heeft laten uitvoeren. BBA is blij dat er nu nieuw perspectief wordt geboden en de hele raad de noodzaak daarvan onderschrijft.

Gevolg van de situatie is, dat jarenlang onduidelijk is geweest hoe het gemeenschapsgeld voor jongerenwerk en ander welzijnswerk nu precies besteed werd. Terwijl het College van B en W telkens meer geld vroegen voor die werkzaamheden, kon ze geen afdoende antwoord geven op vragen waar die gelden precies aan besteed werden. Het was mede de aanleiding van het vertrek van een voormalig wethouder van de PvdA. Vanuit het College van B en W kwam vorig jaar vorig jaar nog publiekelijk kritiek op hun rapportage. BBA is van mening dat Janssens en Ganzinotti de samenleving juist een grote dienst hebben bewezen en daarom alle lof dient te doen toekomen.

“BBA wil gaan voor afrekenbare doelen. Als je subsidie geeft om jongerenwerk en andere welzijnstaken uit te voeren, moet je weten en kunnen controleren op waar je geld aan geeft. Het is iets waar BBA zich al jaren hard voor maakt. Het is onbestaanbaar dat je voor jongerenwerk van elk uur die je schrijft, telkens een uur overhead schrijft. Dan is er iets fundamenteel mis in de wijze van subsidieverlening en hebben B en W wat uit te leggen, als je zo miljoenen gemeenschapsgeld uitgeeft,” aldus raadslid BBA.

In een gezamenlijk raadsvoorstel van alle politieke partijen wordt nu gevraagd aan B en W om met eigen verbeterplannen te komen. “B en W zal daarin concreet moeten maken hoe ze deze problemen oplost. Als het aan BBA ligt moet voortaan duidelijk zijn hoe de tariefopbouw van bijvoorbeeld jongerenwerk is en hoe de gemeente daarop kan sturen. De tijd van- u vraagt, wij draaien -is echt voorbij,” aldus BBA-raadslid David de Jong.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.