Bijgewerkt: 6 december 2022

BBA: 'Golfbaanplannen op verdiensten beoordelen'

Nieuws -> Gemeente

Bron: Burgerbelangen Amstelveen
23-02-2009

BBA: 'Golfbaanplannen op verdiensten beoordelen; overheid moet niet treden in ondernemerschap bedrijven'

"De plannen voor een golfbaan behoren op haar merites te worden beoordeeld. Als deze binnen het bestemmingsplan vallen, kan je moeilijk gelegenheidsargumenten gaan verzinnen om een ondernemer die rekening probeert te houden met de situatie, het leven zuur te maken." Dit stelt Linda Roos, fractievoorzitter van BBA in reactie op de vragen die GroenLinks heeft ingediend over de herziene plannen van een golfbaan.

Roos Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Linda Roos, fractievoorzitter en Ruud Oord, gemeenteraadslid van BBA tijdens een raadsvergadering in 2007


"De suggestieve vragen die GroenLinks heeft gesteld, lijken er vooral op gericht om de overheid maximale invloed te laten doen gelden in het ondernemerschap. De overheid hoort zich niet bezig te houden met de vraag of bedrijven wel of niet rendabel te maken zijn, en in welke mate.

Het lijkt erop dat GroenLinks van mening is dat dat wèl moet gebeuren, waarmee ze normaal ondernemerschap wil ondermijnen," aldus Linda Roos die er op wijst dat het op z'n minst curieus is dat de fractievoorzitter van GroenLinks initieel voorstander was van de komst van een golfbaan.

Als GroenLinks louter en alleen omdat ze tegen het principe van een golfbaan is, een bestemmingsplan na een aanvraag van een project dat daarin past, wil wijzigen, getuigt GroenLinks van het bedrijven van onbetrouwbare politiek en het actief willen tegenwerken van een ondernemer.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.