Bijgewerkt: 8 december 2021

BBA: 'Manier van omgaan met onderwijsgebouwen onacceptabel!'

Nieuws -> Gemeente

Bron: BBA
15-06-2009

De manier waarop het College van Burgemeester en Wethouders de afgelopen 6 jaar is omgegaan met onderwijsgebouwen is onacceptabel. Kinderen dreigen hier de dupe van te worden. Voordat het onderwijsgebouwen plan werd aangenomen in 2004, wees BBA (Burgerbelangen Amstelveen) op de uiterst speculatieve wijze van financieren.

De Jong Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

David de Jong raadslid voor BBA, woordvoerder voor onderwijs en openbaar vervoer tijdens een commissievergadering


Meermaals stelde BBA destijds dat de financieringswijze van onderwijslocaties uitgaande van alsmaar positieve marktontwikkeling geen optie was. Het plan gaat er nl. van uit dat de verkoop van de ene locatie de andere moet betalen en dat in een totaalplan van alle mogelijke gemeentelocaties. Helaas lijken de door BBA gestelde stellingnames van 2004 bewaarheid, met alle gevolgen van dien.

 “Het is te makkelijk om alles op de crisis te gooien, zoals wethouder Veenboer (PvdA) in een persverklaring deed. Het is een bewust gekozen systematiek die nu grote problemen voor de toekomst van de (nieuwe) schoolgebouwen met zich meebrengt. Het heeft geen zin dan de crisis als oorzaak aan te wijzen en het niet over het gekozen systeem te hebben.

De plannen waren op voorhand weinig realistisch, en zijn dat achteraf ook gebleken. Het is nu juist noodzakelijk het verlies te nemen en samen met het onderwijs razendsnel te herbezinnen op het systeem waarmee het College van B en W deze projecten wil betalen. Wij hadden juist verwacht concrete oplossingen te zien in de plannen, maar nu is er alleen maar meer onzekerheid” aldus BBA-onderwijs woordvoerder David de Jong.

BBA begrijpt de zorgen van de schooldirecties en –besturen: “Als na jarenlang plannenmakerij en beloften vanuit de gemeente – behoudens enkele locaties waaronder Pandora – er praktisch geen concrete resultaten bereikt konden worden, mag je je achter de oren krabben. In feite is het kaartenhuis in elkaar gestort; B enW hebben een piramidespel gespeeld met onderwijsgebouwen. Daar moet een einde aan komen. Uiteindelijk mogen kinderen en belastingbetalers hier niet de dupe worden,” aldus de BBA-onderwijswoordvoerder.

Als het aan BBA ligt, wordt gekozen voor een kleinschaligere aanpak in overleg met de scholen waarbij schoolgebouwen los van elkaar worden vernieuwd. Zo kan een einde komen aan het al in 2004 door BBA aangekondigde integraal hoofdpijndossier!Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.