Bijgewerkt: 30 juni 2022

BBA: Nobelflat en overlast

Nieuws -> Gemeente

Bron: BBA
23-07-2009

Geachte Burgemeester,

Afgelopen week stuurde een vertegenwoordiger van de Nobelflat te Amstelveen-Westwijk een open brief die o.a. door de lokale kranten is gepubliceerd en hierbij wordt meegezonden. In de brief wordt melding gemaakt van (acute) overlast en vernielzucht door jongeren. Dit blijkt met name bij goed zomerweer het geval te zijn. BBA stelt de burgemeester - die verantwoordelijk is voor de openbare orde - bij deze via een aantal ex artikel 33 vragen om een aantal zaken hierover te verhelderen en waar mogelijk maatregelen te treffen.

1)         Heeft u kennis genomen van deze brief van bewoners van de Nobelflat in Amstelveen-Westwijk?

2)         Deelt u de zorgen van de bewoners aan de Nobelflat in Amstelveen-Westwijk? Zo nee, waarom niet?

3)         Kunt u bevestigen dat er onderbezetting is van de politie en deze aldus niet in staat is overlast te 'beteugelen'? Zo ja, wat gaat u daaraan doen, zo nee waarom wordt de overlast niet opgelost?

4)         Bent u bereid de vijf gedane voorstellen over te nemen en in overleg met alle betrokkenen maatregelen te treffen opdat de overlast kan afnemen? Zo ja op welke wijze en zo nee waarom niet?

Uit een enquête van de SP-landelijk blijkt dat 71 % van de wijkagenten zelf vind dat ze te weinig tijd heeft om in buurten aanwezig te zijn en haar werk daar te doen. Ook vinden de agenten dat de aanwezigheid (met bijv. kleinschalige politieposten) de veiligheid in de buurt kan vergroten. Verder wordt gesteld dat de politiek en korpsleiding te weinig verstand heeft van de politiewerkvloer.

5)         Bent u bereid er zorg voor te dragen opdat politie meer in de wijk aanwezig zal zijn? Zo nee waarom niet?

Hopend u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd krachtens het verlangde in artikel 33 uit het reglement van orde, groet ik u vriendelijk, namens de fractie van BBA

David de Jong

gemeenteraadslid BBAAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.