Bijgewerkt: 7 december 2022

BBA en VVD blij met de ontwikkelingen rondom Amstelveen College

Nieuws -> Gemeente

Bron: BBA
01-10-2008

In verband met de verzending van het persbericht “Wethouder Veenboer pakt Regie” en de brief aangaande Amstelveen College van wethouder Veenboer zijn BBA en VVD blij, dat de wethouder de regie pakt en tot nader onderzoek wil komen voor dit zeer belangrijke onderwerp. Het is goed dat de wethouder Onderwijs zich in wil zetten om de toekomst van Amstelveen College in goede banen te leiden. Om verdere helderheid te verkrijgen over de koers wordt dit onderwerp geagendeerd.

"Afgelopen woensdag is heel duidelijk geworden hoezeer ouders en personeel hechten aan 'hun' Amstelveen College als openbare middelbare school voor de leerlingen waar het om draait. Een geplande fusie van Amstelveen College met de grote openbaar/bijzondere scholenstichting Dunamare per 1 januari 2009 is van de baan.

Amstelveen college  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De grote Amstelveen College puzzel


Dat is een enorm winstpunt. Ook kwam heel duidelijk naar voren dankzij de inspraak van vooral ouders en de Medezeggenschapsraad dat Burgemeester en Wethouders alsmede de schoolleiding veel meer rekening moeten houden met ouders en leraren. Zij vormen immers samen met de leerlingen het 'hart' van de school waar het om draait. Met hun belangen is tot nu toe gewoonweg niet of nauwelijks rekening gehouden; een kwalijke zaak! Als de dialoog tussen deze groepen goed loopt, komt dat de school immers ten goede. Het is mooi dat ze aan de politiek kwamen duidelijk maken hoe hun mening is"

"Het doorgaan van Amstelveen College middels een bestuurscommissie is een officiële optie geworden. BBA heeft met succes duidelijk gemaakt dat juist het openbaar onderwijs, openbaar moet blijven. Dat groot, groter, grootst voor onderwijs geen oplossing is voor de leerlingen en hun onderwijs is daarbij onderstreept. Scholen die juist kleinschalig zijn, en die zich niet op laten stoken door megafusies blijken - ook in deze regio - succesvol te kunnen zijn. Het is een heel logische optie om met een kundige bestuurscommissie die hart voor haar openbare onderwijs heeft - met een rector die visie uitstraalt voor zijn school, te werken!"

"Het is heel spijtig dat het schoolbestuur en rector (middels mededelingen aan ouders en personeel) maar blijft uitgaan van schaalvergroting. Dit - terwijl nu al heel duidelijk is dat een essentieel deel van de gemeenteraad daar niet voor is - en nagenoeg de hele gemeenteraad duidelijk heeft gemaakt dat deze ook een toekomstscenario wenst voor Amstelveen College met een toekomstbestendige bestuurscommissie, als onderdeel van de toekomstopties."

"BBA is heel blij dat de andere opties nu weer in zicht zijn. Het in 2002 ingezette traject tot verzelfstandiging van Amstelveen College dat gekoppeld is aan een fusie is daarmee geen voldongen feit meer. Het is een proces geweest waar leerlingen, ouders en personeel vanaf de start daarvan totaal zijn vergeten. Het getuigt van (politieke) durf om daar een streep onder te zetten! De VVD heeft volmondig steun uitgesproken. Ik ben blij dat zij op basis van argumenten tot die steun zijn gekomen. Ook de steun van ChristenUnie en OCA sterken de ideeën van BBA. Komende dagen zal nagedacht worden hoe met het initiatiefvoorstel zal worden omgegaan voor de raadsbehandeling. Zeker is dat deze niet zal worden ingetrokken."

"Hopelijk beseffen alle betrokkenen dat het zaak is om te werken aan Amstelveen College, een school voor Amstelveen die ambitie kan hebben om zelf verder te bouwen aan een hele mooie school die kan uit kan blinken in haar onderwijs. Fusies, schaalvergroting en verzelfstandigingsdiscussies horen daar eigenlijk niet bij. Investeren in het onderwijs en leerlingen hoort voorop te staan...!"Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.