Bijgewerkt: 21 juli 2024

BBA pleit voor werf Molenweg

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
06-12-2006

Burgerbelangen (BBA) heeft op maandagavond 4 november 2006 in de commissie ruimte, wonen en natuur (RWN) opnieuw gepleit voor realisatie van een gemeentewerf aan de Molenweg in plaats van de voorgenomen Amsterdamseweg 271 (Overburg).

De partij liet het onderwerp wederom agenderen en kan zich maar niet vinden in de keuze om de werf op Overburg te bouwen. Partijlid Linda Roos vroeg zich hardop af waarom de werf per se op deze locatie gebouwd moét worden. ,,Uit onderzoek blijkt dat de Molenweg geschikter is. De locatie Overburg is te klein en kent bovendien geen infrastructuur, terwijl op de locatie Molenweg alles ligt," aldus een verontwaardigde Roos.

Linda Roos  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Linda Roos gemeenteraadslid van Burgerbelangen Amstelveen


Volgens de gedreven Roos, zelf woonachtig aan de Amsterdamsweg, zal de bouw van een werf op de voorgenomen locatie ,,een groot gat in de begroting slaan." Ook de bezwaren van Sporting Martinus richten zich tegen de locatie. De voetbalvereniging acht de bouw van de werf aan de Molenweg eveneens voor de hand liggende, de verkeersveiligheid en de parkeersituatie.

Het bestuur van Martinus, gesteund door 324 (ouders van) leden, vreest een chaos door (het ontbreken van) verkeerscirculatie. Ook wordt voorspeld dat er te weinig parkeergelegenheid zal zijn omdat het aantal plaatsen gelijk blijft terwijl de behoefte stijgt. ,,Door een andere inrichting van het parkeerterrein worden weliswaar 28 plaatsen extra formeel toegevoegd, maar een groot deel van deze plaatsen wordt al formeel gebruikt."

Nora Tang  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Nora Tang van de Ouderencombinatie


Alleen Nora Tang van de Ouderencombinatie lijkt BBA en de protesterende omwonenden te steunen. De overige partijen en wethouder Pols zien toch toekomst in de werf aan de Amsterdamseweg.


 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.