Bijgewerkt: 8 december 2022

BBA reactie op: 'Vergroten betrokkenheid raad bij regio'

Nieuws -> Gemeente

Bron: BBA
26-02-2009

Burgerbelangen Amstelveen regeert op het onderwerp: “Vergroten betrokkenheid raad bij regio”  van 13 februari 2009 van de heren Vervenne, Van den Bergh en Regouin

Geachte raadsleden, burgerleden, beste collega’s,

“Regioraadsleden moeten juist flexibel inspelen met verlengd mandaat van de kiezer”. Bij deze wenst de fractie van BBA te reageren op de brief van 13 februari 2009 van de heren Vervenne (VVD), Van den Bergh (PvdA) en Regouin (GroenLinks) aangaande de Stadsregio Amsterdam en haar Stadsregioraad. In de brief werd gesteld ‘de mening van collega’s op prijs te stellen’.

BBA is van mening dat wat de initiatiefnemers van de brief hebben gesteld, uitgaat van te veel beperkingen. De vier regioraadsleden die Amstelveen afvaardigd zijn traditioneel de vertegenwoordigers van de vier grootste politieke partijen van Amstelveen. In de stadsregioraad heb je fractievorming naar politieke kleur. In de brief van het trio Vervenne/Van den Bergh en Regouin wordt er van uitgegaan dat 'bij de coalitievorming regionale samenwerking (zo gedetailleerd mogelijk) besproken wordt'.

De Jong  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

David de Jong raadslid voor Burgerbelangen Amstelveen, woordvoerder voor openbaar vervoer


Daarmee gaan de VVD, PvdA en GroenLinks-vertegenwoordigers voorbij aan het principe dat eerst de kiezer moet spreken en het niet verstandig is te voren al de coalitievorming in te vullen. Bovendien is het niet verstandig voor Amstelveen al op voorhand alles te willen afspreken; het moet ook mogelijk zijn flexibel te kunnen inspelen op zaken voor het Amstelveense belang!

Het idee dat vanuit de coalitie/het College van B en W met een coalitie akkoord 'gericht' de regioraad ingegaan moet worden, is merkwaardig. BBA doet liever een pleidooi om weliswaar onderwerpen te bespreken, maar de regioraadsleden vrij te laten daarin. Zo stemde de hele PvdA-regioraadsfractie voor de inbestedingsvariant voor het GVB-openbaar vervoer, terwijl B en W Amstelveen van mening is dat deze moet worden aanbesteed.

Die vrijheid moeten politieke partijen houden. De Amsterdamse regioraadsleden werken net zo: zij zijn vrij om hun politieke mening te vormen ten behoeve van de stadsregio. Uiteindelijk zitten de regioraadsleden er voor hun kiezers in hun gemeente. Doordat die partijen groot genoeg zijn, verkrijgen ze een zetel in de Stadsregioraad. Aldus is er een soort verlengd mandaat van de kiezer.

Regionaal denken betekent met andere woorden niet, dat je voorbij moet gaan aan je eigen politieke kleur en je kiezersmandaat. BBA is uiteraard wel voorstander van het bespreken en uitdragen van de meningen. Indien de wetmatigheid van één politieke mening per gemeente zou worden gehanteerd, wordt voorbijgegaan aan de verscheidenheid van het politieke bedrijf waarin de mening van de kiezers uiteindelijk gereflecteerd moet worden. Juist op het gebied van wonen, economische, verkeer, openbaar vervoer en jeugdzorg, onderwerpen die de Stadsregio Amsterdam aangaan, speelt dit een rol. BBA pleit dan ook voor een flexibele insteek, met respect voor elkaars verschillen.

Namens de fractie van BBA,

David de JongAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.