Bijgewerkt: 3 december 2022

BBA wil discussie voeren over de Noord-Zuidlijn

Nieuws -> Gemeente

Bron: BBA
20-01-2009

Burgerbelangen Amstelveen wil dat Burgemeester en Wethouders onderzoek gaan doen naar het uitgangspunt dat de (snel)tramlijnen 5 en 51 blijven bestaan. Uit documentatie van de Stadsregio Amsterdam en B en W Amstelveen blijkt dat er van uit wordt gegaan dat de Noord-Zuidlijn er komt. Onlangs nog werd namens B en W in het personeelsblad van de gemeente Amstelveen gesteld alsof de gemeente al verplichtingen en risico's ten aanzien van de Noord-Zuidlijn zou zijn aangegaan, terwijl dit niet het geval is.

BBA staat zeer kritisch ten opzichte van de Noord-Zuidlijn. De vraag is of deze nodig is voor een toekomstvast Openbaar Vervoernet voor Amstelveen. Het verdwijnen van haltes (nu 'samenvoegen' genoemd), het meer moeten overstappen door een andere routering in Amsterdam en minder haltes, de ingewikkelde bouw, de onzekere financiering en risico's, het onduidelijke scenario van een mogelijk nieuwe Oost/West scheiding in Amstelveen alsmede zachte prognoses doen BBA tot die conclusie komen.

De Jong Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

David de Jong raadslid voor BBA, woordvoerder voor openbaar vervoer tijdens een raadsvergadering


Indien prioriteit zou worden gegeven aan een toekomstvast Lijn 5/51-model waarbij daarin geïnvesteerd wordt, komt het afwegingen plaatje er waarschijnlijk anders uit te zien. "Het lijkt sexy een Noord-Zuidlijn te willen hebben in je gemeente voor sommige politici, nu al is duidelijk dat de beweegredenen van de komst van de hele Noord-Zuidlijn ook in Amsterdam ter discussie staat en met name voorstanders van destijds daarop terugkomen en spijt hebben van hun beslissing," aldus BBA-raadslid David de Jong.

Op het moment dat Amstelveen het traject ingaat voor de komst van de Noord/Zuidlijn, zonder zekerheden, is dat zeer risicovol. Juist nu is de noodzaak - gezien de problemen - te investeren in de Lijn 5 en 51. Niemand durft nog een echte indicatie te geven wanneer de Noord-Zuidlijn überhaupt in Amsterdam tot aan Amsterdam Zuid daadwerkelijk zal kunnen rijden.

Bij aanleg in Amstelveen kan men er vanuit gaan dat vier jaar lang geen trams/metro kunnen rijden; iedereen weet dat grote projecten zeldzaam binnen budgetten blijven en binnen de beoogde termijn. De Noord-Zuidlijn is hier het trieste voorbeeld van geworden. BBA hoopt dat andere fracties zich realiseren dat het noodzaak is deze discussie te voeren.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.