Bijgewerkt: 17 april 2024

BIBOB beleid ook in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen / Ministerie van Justitie
09-09-2006

In de gemeente Amstelveen is voortaan de wet BIBOB van kracht.

Wat is de Wet BIBOB?

Per 1 juni 2003 is de Wet BIBOB (Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur) in werking getreden. De wet moet voorkomen dat de gemeente ongewild criminele activiteiten mogelijk maakt door het verlenen van een vergunning, het verstrekken van subsidie of het verlenen van een overheidsopdracht (aanbesteding).

Als de gemeente een vermoeden heeft, kan zij een integriteitsonderzoek uitvoeren of het bureau BIBOB van het Ministerie van Justitie inschakelen voor meer advies over de aanvrager. Dit bureau heeft toegang tot de gesloten bronnen zoals de politieregisters en de Belastingdienst. De wet BIBOB geldt voor de rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen, politiekorpsen en zelfstandige bestuursorganen die bepaalde aanbestedingsprocedures aangaan.

Bij welke vergunningen?

-De vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet (DHW) voor het uitoefenen van een horeca- of slijtersbedrijf.

-De vergunning op grond van artikel 57 van de Algemene politieverordening voor ’s-Gravenhage 1982 (APV) voor de exploitatie van een recreatie-inrichting. Dit zijn alle inrichtingen, waarvan de bedrijvigheid in belangrijke mate is gericht op het verstrekken van etenswaren en/of dranken voor gebruik ter plaatse en het bieden van amusement en ontspanning (bijvoorbeeld café’s, discotheken, ijssalons, restaurants enz.).

-De vergunning op grond van artikel 95h APV voor de exploitatie van een seksinrichting en/of escortbedrijf.

-De vergunning op grond van artikel 2 van de Verordening op de kansspelen voor de exploitatie van een speelautomatenhal

De buurtgemeenten Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn en Aalsmeer hebben de wet al in een eerdere stadium ingevoerd.


 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.