Bijgewerkt: 16 juni 2024

BIG koepel in actie voor behoud beheerders Amstelveense wijkcentra

Nieuws -> Informatief

Bron: BIG koepel Amstelveen
02-08-2013

‘Wethouder moet van nieuwe welzijnsorganisaties harde garanties eisen’

De BIG koepel, het centrale platform van bewonersinitiatiefgroepen in Amstelveen, heeft  wethouder Koops van Welzijn vandaag 2 augustus 2013 in een brief gevraagd er voor te zorgen, dat de huidige beheerders en welzijnswerkers ook na 1 januari 2014 in hun wijkcentrum kunnen blijven.

Zij dreigen te verdwijnen door de voorgenomen overstap naar een nieuwe welzijnsorganisatie.  De BIG Koepel vreest hierdoor een uitstroom  van vrijwilligers, verlies van buurtactiviteiten en op termijn mogelijk zelfs sluiting van wijkcentra. De BIG Koepel wil daarom, dat wethouder Koops van de deelnemende welzijnsorganisaties een harde garantie eist, dat zij de huidige beheerders en welzijnswerkers overnemen.

Wijkplatforms Amstelveen
(Bron Cardanus - 2013)

De 15 wijkplatforms van Amstelveen


De bewonersinitiatiefgroepen, ofwel BIG s krijgen in het nieuwe welzijnsbeleid van de Gemeente Amstelveen meer verantwoordelijkheid voor het beheer van hun wijkcentrum en de activiteiten in hun wijk. Zij moeten hierbij worden ondersteund door professionele beheerders en welzijnswerkers.

Vanwege de voorgenomen overstap naar een nieuwe welzijnsorganisatie is voor alle beheerders en welzijnswerkers onlangs collectief ontslag gevraagd. Een deel van hen zal vrijwel zeker niet door de nieuwe organisatie worden overgenomen vanwege hun lange dienstverband en leeftijd. Daarmee dreigt een schat aan ervaring én jarenlange binding met de wijken, bewoners en vrijwilligers verloren te gaan en kan het sociale netwerk rondom de wijkcentra verdwijnen.

Gevolg: minder vrijwilligers, minder activiteiten en minder opkomst. De BIG Koepel wil daarom, dat aan de organisaties die worden uitgenodigd om een offerte te doen al  van tevoren, in het bestek, de harde eis wordt gesteld dat zij de huidige beheerders en welzijnswerkers overnemen .

De wethouder heeft diverse keren beloofd, dat zij zich hard zal maken voor behoud van deze mensen. De BIG Koepel vraagt van wethouder Koops nu daden, geen woorden. Bij de offerte kun je via het bestek nog garanties vragen, daarna niet meer. De BIG Koepel is het centrale platform van Bewonersinitiatiefgroepen in Amstelveen.

Bij de BIG Koepel zijn op dit moment vijf BIG s aangesloten die actief zijn in zeven wijken met in totaal 44.575 inwoners: Randwijck, Bankras/ Kostverloren, Groenelaan, Waardhuizen/Middenhoven en Keizer Karelpark. Ook nieuwe BIG s in andere wijken kunnen zich bij BIG Koepel aansluiten.

Nieuwe BIG's kunnen zich aanmelden bij de secretaris van de BIG Koepel, de heer Theo van Veggel, via tvveggel@ziggo.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.