Bijgewerkt: 26 mei 2024

Basisschool Wending kreeg een Positive Behavior Support certificaat

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
23-10-2017

Positive Behavior Support (Positieve Gedragsondersteuning ) is een doelmatige, schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. SBO Wending kreeg als eerste Amstelveense basisschool een certificaat voor positief gedrag in de school. SBO staat voor Speciaal Basis Onderwijs.

Op woensdag 18 oktober 2017 heeft Maaike Veeningen (D66) wethouder Onderwijs samen met de leerlingen van de leerlingenraad het certificaat PBS onthuld bij SBO Wending. De school ontving het certificaat voor de schoolbreed werkwijze Positieve Gedragsondersteuning.

PBS is een hulpmiddel bij het stimuleren van goed gedrag op school- en individueel niveau. Vanuit de gemeentelijke onderwijsagenda is een subsidie verstrekt aan SBO Wending, waarmee de school de methode heeft geïntroduceerd. Onderzoek heeft aangetoond, dat PBS een positief effect heeft op het schoolklimaat. Er zijn minder incidenten, er is meer rust en de effectieve lestijd neemt toe. Hierdoor verbeteren de leerprestaties van de leerlingen.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2017)

Maaike Veeningen (D66) wethouder Onderwijs samen met de leerlingen en een leerkracht van SBO Wending onder het bord van het PBS certificaat


Maaike Veeningen: 'Fantastisch, dat SBO Wending als eerste school in Amstelveen zulke goede resultaten behaalt met PBS. Bij de onthulling van het certificaat viel mij op hoe positief de contacten tussen de leerkrachten en de leerlingen verliep. Ik hoop, dat meer scholen in Amstelveen deze methode gaan gebruiken.' Het gunstige effect van de methode PBS is ook ondervonden door de inspecteur van het Onderwijs, de auditcommissie van stichting Amstelwijs maar nu ook erkend door het kenniscentrum SWPBS (Schoolwide Positive Behavior Support) die het certificaat heeft afgegeven. Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.