Bijgewerkt: 29 juni 2022

Basistraining voor vrijwilligers najaar 2013

Nieuws -> Informatief

Bron: Inge Veraar
13-07-2013

Gratis cursus en themabijeenkomsten voor (nieuwe) vrijwilligers Buurthulpdienst. De Buurthulpdienst heeft sinds een paar jaar een aparte afdeling voor gespecialiseerde vrijwilligers. Dit houdt in, dat  een aantal vrijwilligers extra getraind en begeleid wordt om oudere Amstelveners thuis te bezoeken.

Het betreft een samenwerkingsproject van de 'Buurthulpdienst ' en 'Vita Welzijn en Advies'. De Buurthulpdienst is verantwoordelijk voor de werving van de vrijwilligers en het maken van de matches. Een ouderenadviseur van Vita (Liesbeth Voorrips) is verantwoordelijk voor de deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers.

vrijwilligers Amstelveen
(Foto T. Roosen - 2013)

Vrijwilligers in actie in de Amsteltuin


Komend najaar wordt er voor vrijwilligers die hier interesse in hebben, een basistraining van drie dagdelen georganiseerd. Deze is vooral gericht op zaken als communicatie, gesprekstechnieken en grenzen stellen. De training wordt gegeven door een docent van de vrijwilligersacademie Amsterdam.

Regelmatig worden er voor deze groep vrijwilligers themabijeenkomsten georganiseerd over onderwerpen als bijvoorbeeld, dementie, depressie, vormen van hulpverlening en over cliënten met lichamelijke en psychiatrische problematiek.

Mensen die hierin interesse hebben, kunnen zich aanmelden bij Inge Veraar van de Buurthulpdienst:  06-22691437, of  iveraar@vrijwilligerscentrale-amstelland.nl. Van de vrijwilligers wordt verwacht, dat zij zich minimaal 2 uur per week willen inzetten voor een cliënt uit de doelgroep.

Naast het contact met de cliënt zullen er regelmatig bijeenkomsten zijn, waarin ervaringen kunnen worden uitgewisseld met de andere vrijwilligers. Ook gezellige uitjes maken deel uit van het programma voor de vrijwilligers.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.