Bijgewerkt: 3 december 2022

Beantwoording schriftelijke vragen over de vluchtelingen in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
09-03-2022

Bert de Pijper fractievoorzitter van de ChristenUnie-Amstelveen schriftelijke vragen gesteld aan het College B en W van Amstelveen over de situatie in de Oekraïne, en de verwachting dat er een vluchtelingenstroom op gang komt in Amstelveen. Hierbij het antwoord van het college:

Geachte heer De Pijper,

Op 28 februari 2022 heeft u ons, op grond van artikel 36 van Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Amstelveen 2019, schriftelijke vragen gesteld over de situatie in de Oekraïne, en de verwachting dat er een vluchtelingen stroom opgang komt richting Nederland en Amstelveen. In deze brief gaan wij in op de door u gestelde vragen (cursief) met daaronder de beantwoording.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

Bert de Pijper fractievoorzitter van de ChristenUnie-Amstelveen


Is Amstelveen klaar voor de opvang van een aantal van deze vluchtelingen? Is er al over nagedacht waar Amstelveen eventueel vluchtelingen onderdak zou kunnen/willen geven? Geven wij prioriteit aan deze vraag?

Wij willen verantwoordelijkheid nemen bij de opvang van vluchtelingen uit de Oe­kraïne, en geven prioriteit aan het onderzoeken van de mogelijkheden om Oekraïners die naar Amstelveen komen onderdak te bieden.

Alle Veiligheidsregio's hebben vanuit het Rijk de taakstelling gekregen de komende 2 weken 1000 opvangplaatsen voor Oekraïners te creëren, en de daaropvolgende twee weken nog eens 1000. Deze aantallen kunnen de komende tijd nog wijzigen, afhankelijk van de ontwikkeling van de vluchtelingenstroom en de verdeling daarvan over Europa en binnen Nederland. Voor Amstelveen betekent deze taakstelling een opvang van twee keer ca. 90 personen, 180 binnen een maand.

Het college heeft de organisatie de opdracht gegeven zo snel mogelijk deze ca 180 opvangplaatsen te contracteren in hotels en/of op de camping in het Amsterdamse Bos. Daarbij gaan we uit van contractering voor drie maanden, met een optie tot verlenging van nog eens drie maanden. Uitgangspunt is dat het Rijk deze opvang financiert.

De verwachting is dat deze mensen langer dan enkele maanden in Amstelveen zullen verblijven. Het college heeft de organisatie daarom de opdracht gegeven de voorbereiding van opvang in bijvoorbeeld portocabins/bewoonbare containers op te starten. Wij denken aan de realisatie van zo'n tijdelijke woonvoorziening op een eigen terrein van de gemeente.

2. Zijn in Amstelveen, voor zover bekend, gastgezinnen die vluchtelingen willen opnemen?

Door de Oekraïense gemeenschap worden reeds familieleden en vrienden opgevangen. Op dit moment hebben we nog geen volledig zicht op Nederlandse gastgezinnen die vluchtelingen uit Oekraïne willen opvangen. Op de gemeentelijke website staat informatie, waar Amstelveners die iets willen doneren of Oekraïners willen opnemen terecht kunnen.

3. Hoe is de staat van Ballast Nedam in Kronenburg? Dit gebouw was helemaal klaar voor Syrische vluchtelingen.

In 2015 is Kronenburg 2 ingericht voor noodopvang van Syriërs. Nadat de opvang niet meer nodig bleek, zijn de voorzieningen die waren aangebracht weer verwij­derd. Op dit moment is het gebouw dus niet meteen geschikt voor opvang, het weer geschikt maken is erg kostbaar. Zie ook het antwoord op vraag 2.

4. Amstelveen wil in veel opzichten nummer 1 staan. Laten wij ons ook van deze kant op een goede manier zien?

Wij zijn zeer verontrust over de situatie die is ontstaan in de Oekraïne en willen een bijdrage leveren om gevluchte Oekraïners onderdak te bieden.

5. Is de gemeente bekend met de stichting https://takecarebnb.org/gastgezin?

Ja, wij zijn hiermee bekend. Zie voor meer informatie: https://takecarebnb.org/nieuws/update-oorlog-in-oekraine/. Via raadsbrieven zullen wij u op de hoogte houden van ontwikkelingen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.