Bijgewerkt: 14 juni 2021

Begin onderzoek voor aardwarmte ook in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
05-06-2021

Vanaf 14 juni 2021 vindt in delen van Amstelveen noord seismisch onderzoek in de ondergrond plaats voor aardwarmte. Deze werkzaamheden maken onderdeel uit van een landelijk onderzoek om de Nederlandse ondergrond in beeld te brengen. Doel van het onderzoek is om nauwkeuriger in te kunnen schatten waar de inzet van aardwarmte als duurzame energiebron wellicht haalbaar is. Het onderzoek is een verkenning, het winnen van aardwarmte maakt er geen onderdeel van uit. Bewoners en eventuele bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden ontvangen hierover een brief.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Floor Gordon (D66) wethouder Duurzaamheid


Floor Gordon (D66) wethouder Duurzaamheid: 'We zijn met elkaar op zoek naar mogelijkheden om Amstelveen in de toekomst duurzaam te verwarmen. Dit onderzoek leert ons meer over de ondergrond van de gemeente en de kansen van het gebruik van aardwarmte. Mogelijk kunnen we in de toekomst een deel van onze warmtevraag inrichten met aardwarmte.'

Onderzoek aardwarmte. Nederland heeft een opgave op het gebied van duurzaamheid, waarbij aardwarmte een van de opties is. Bij aardwarmte wordt gebruikgemaakt van warm water dat in diepere grondlagen zit (vaak op een diepte van 1,5 tot 4 km). Hoe dieper in de aarde, hoe warmer het water is. Dit water wordt opgepompt en gebruikt om onder andere woningen en kantoren mee te verwarmen. Het is een energiebron die je steeds opnieuw kunt benutten. Aardwarmte kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame energievoorziening in Nederland. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat financiert dit onderzoek met de naam ‘Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN). SCAN wordt uitgevoerd door TNO en EBN (Energie Beheer Nederland).Wat is seismisch onderzoek? Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven de ondergrond in gestuurd om zo de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in kaart te brengen. Er is een filmpje gemaakt waarin het werk dat in uw gemeente wordt uitgevoerd, wordt toegelicht: https://vimeo.com/393867007?

Wilt u meer weten over de werkzaamheden? Kijk op www.scanaardwarmte.nl voor meer informatie over SCAN. Op deze website kunt u onder ‘Waar doen we onderzoek’ ook de locaties van het seismisch onderzoek terugvinden en de laatste updates over de werkzaamheden lezen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.