Bijgewerkt: 25 juli 2024

Beheer van bedrijventerrein aan Wagenweg terug naar de gemeente

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
13-01-2016

Herbert Raat (VVD) wethouder Vastgoed informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over het beheer van het bedrijventerrein aan de Wagenweg 1 t/m 12:

Geachte raadsleden,

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2015)

Herbert Raat (VVD) wethouder Vastgoed


Begin 2015 heeft de afdeling Vastgoed het beheer van bedrijventerrein aan Wagenweg 1 t/m 12 teruggenomen van de externe beheerder. Aanleiding hiervoor was meer grip te willen krijgen op de verrommeling van het terrein en de problemen rondom huurbetalingen. In deze brief informeer ik u over de huidige situatie op het bedrijventerrein Wagenweg.

Het bedrijventerrein aan Wagenweg 1 t/m 12 is een voormalige woonwagenlocatie en bestaat uit elf kavels. Bij het opheffen van de locatie als woonlocatie hebben de woonwagenbewoners die een bedrijf ‘aan huis’ hadden de gelegenheid gekregen hun bedrijf hier voort te zetten. Het ging daarbij voornamelijk om autosloperijen en sorteerbedrijven. Inmiddels is slechts één van de oorspronkelijke bedrijven nog actief op deze locatie. De overige kavels worden verhuurd aan diverse ondernemers, zoals autoreparatiebedrijven, autohandelaren en sorteerbedrijven.

Op het bedrijventerrein hebben zich veelvuldig betalingsproblemen, vernielingen en problemen met het handhaven van de orde op de openbare weg voorgedaan. Het gevolg hiervan waren incassoprocedures en ontruimings- en herstelkosten na al dan niet vrijwillig vertrek van de huurders. De kosten hiervan waren vaak hoger dan opbrengsten, of de waarborgsom en dit resulteerde in niet begrote kosten voor de gemeente.Om deze trend te doorbreken is er al eerder voor gekozen om strikter te handhaven op huurachterstanden en zo nodig over te gaan tot huurbeëindiging. Daarnaast is ervoor gekozen om bij nieuwe verhuringen de kavels zonder opstal te verhuren. Indien er opstallen aanwezig zijn, worden deze eigendom van de huurders en komen daarmee ook alle kosten met betrekking tot het onderhoud en eigendom van deze opstallen voor rekening van de huurder.

Na afloop van de huurperiode dient de huurder de opstal te verwijderen. De opstal kan eventueel na overleg met de gemeente om niet worden overgedragen aan de volgende huurder. De gemeente behoudt zich verder het recht voor om de kavels regelmatig te inspecteren. Deze nieuwe verhuringen verlopen vooralsnog zonder problemen. Per 1 januari 2016 geldt voor alle kavels aan de Wagenweg, dat zij zonder opstal worden verhuurd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.