Bijgewerkt: 28 januari 2022

Belangenvereniging Meanderbewoners wil antennes laten verwijderen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
26-07-2013

De heer Obbe Modderman, secretaris van de Belangenvereniging Meanderbewoners stuurde een brief naar de wethouders Raat en Levie:

'Een dag of 10 geleden is op twee dagen de Meander afgezet voor een grote mobiele kraan en zijn er tot onze grote verbazing, zo niet verbijstering, plotseling zo’n 10 zendmasten geplaatst op het dak van V & D in het winkelcentrum. Deze masten zijn geplaatst aan de kant van de Meander, waardoor de afstand tot de Meander appartementen niet meer dan circa 30 meter bedraagt. Lees de brief (pdf) verder.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Het warenhuis V&D in Amstelveen vanaf de hoek Buitenplein-Meander gefotografeerd


Gemeentesecretaris Rien Schurink beantwoordt de vragen van de Belangenvereniging Meanderbewoners:

Geachte heer Modderman,

Naar aanleiding van uw bericht van 25 juli 2013 aan het college, meer in het bijzonder de wethouders Raat en Levie, berichten we u als volgt. Navraag leert, dat een aantal bestaande antennes op het dak van V&D (op luchtfoto's uit 2004 al zichtbaar) is vervangen door nieuwe, vanwege omzetting van 3G naar 4G netwerk.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Het warenhuis V&D in Amstelveen vanaf de hoek Buitenplein-Meander gefotografeerd op 26 juli 2013


Omdat deze onder de vijf meter blijven, zijn ze vergunningsvrij. U geeft aan het convenant een interpretatie die niet door de tekst wordt gedragen. Bij vervanging van bestaande masten, of antennes hoeft de procedure voor plaatsing niet te worden gevolgd, zelfs niet voor bewoners van het pand. De instemmingsprocedure geldt niet voor omwonenden, zoals de Meanderbewoners, maar uitsluitend voor bewoners van het pand, waarop wordt geplaatst (zie hoofdstuk 5).

De locatie is sinds jaar en dag in het Antenneplan opgenomen. Nu dat Antenneplan niet gewijzigd wordt, is er geen plicht voor de providers om ons op de hoogte te stellen. Er is geheel naar het convenant gehandeld door de providers. Er is dan ook geen enkele basis voor de gemeente om op verwijdering aan te dringen.

Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Amstelveen, voor dezen, mr. R.J.T. Schurink gemeentesecretarisAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.