Bijgewerkt: 25 juli 2024

Belangrijke stap gezet voor de herontwikkeling Westwijkplein

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
15-11-2012

Het College van Amstelveen legt de gemeenteraad een voorstel voor, waarin akkoord wordt gevraagd voor het vaststellen van de grondexploitatie Westwijkplein en het bouwkrediet voor de vernieuwing van wijkcentrum Westend. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet voor de langverwachte uitbreiding van het winkelcentrum.

Het winkelcentrum zal met 3.500 m² extra vloeroppervlakte een totale oppervlakte van ca. 8.700 m² krijgen. Dat biedt ruimte voor bijvoorbeeld een tweede supermarkt. Daarnaast geeft het bestaande winkeliers uitbreidingsmogelijkheden. Zo kan het winkelcentrum voldoen aan de eisen die gesteld worden aan een winkelcentrum voor een woonwijk van meer dan 13.000 inwoners.

westend Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Het wijkcentrum Westend zal gedeeltelijk gesloopt worden


Het wijkcentrum Westend zal gedeeltelijk gesloopt worden en het overblijvende deel zal worden vernieuwd. Het zal plaats bieden aan de bibliotheek, het jongerencentrum, het wijkcentrum en een café-ruimte. Het Westwijkplein wordt gezelliger en aantrekkelijker gemaakt om zo de aantrekkingskracht van het winkelcentrum te vergroten.

westwijk Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2007)

Het winkelcentrum van Westwijk zal met 3.500 m² extra vloeroppervlakte een totale oppervlakte van ca. 8.700 m² krijgen


De start van de bouw is voorzien in de eerste helft van 2014 en de oplevering in fasen in 2015 en 2016.  Delta Lloyd en de gemeente Amstelveen investeren gezamenlijk in de verbetering van de Westwijk. Daarnaast wordt er door de provincie Noord-Holland een flinke subsidie gegeven uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing.

groot Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Wethouder Jan-Willem Groot (CDA)


Wethouder Jan-Willem Groot (CDA): “ Met het aannemen van dit voorstel zetten we een belangrijke stap op weg naar de langverwachte uitbreiding van het winkelcentrum. In nauwe samenwerking met Delta Lloyd en de gebruikers van het wijkcentrum gaan we het gebouw verder vorm geven. De bewoners, winkeliers en het wijkplatform zullen een belangrijke rol gaan spelen bij het opnieuw inrichten van de buitenruimte.”

levie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Wethouder John Levie (VVD)


Wethouder Ruimtelijke Ordening John Levie (BBA): “We verwachten meer bezoekers voor het Westwijkplein. Daarom hebben we in de plannen rekening gehouden met voldoende extra parkeerplaatsen. Als er een tweede supermarkt komt, krijgen we te maken met extra verkeer voor laden en lossen. Hiervoor is een veilige oplossing bedacht. Daarnaast willen we een groen en gezellig plein maken.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.