Bijgewerkt: 5 juli 2022

Belastingdienst waarschuwt adviseurs met Diginotar certificaten

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
23-07-2012

De Belastingdienst ontvangt nog steeds aangiftes van belastingadviseurs die gebruik maken van oude Diginotar BAPI-certificaten. Het gaat om fiscaal dienstverleners die verantwoordelijk zijn voor 6% van het totaal aantal aangiftes. Zij zijn er de afgelopen maanden meer malen op gewezen, dat zij voor 1 juli 2012 moesten overstappen op nieuwe certificaten. Inmiddels hebben ruim 15.000 adviseurs een nieuw certificaat.

Per 1 maart 2012 is DigiNotar gestopt met de uitgifte van certificaten op basis van een nieuwe aanvraag, wijzigingsverzoek, vernieuwing of extra aanvraag. Vanaf 15 maart werden er ook geen verlengingen meer verwerkt.

Adviseurs die nog niet zijn overgestapt krijgen nu nog een brief met de waarschuwing, dat ze nog steeds gebruik maken van oude certificaten. Zo nodig zal de Belastingdienst ook nog telefonisch contact opnemen. Vanaf begin augustus 2012 kunnen aangiften met een Diginotar certificaat helemaal niet meer worden ingestuurd en zal de aangifte niet in behandeling worden genomen.

verisign Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Screenshot van het Verisign certificaat tijdens het inloggen op de website van ING. Als u dit certificaat niet ziet, dan bent u 'verkeerd verbonden', dus het is opletten geraden!


Dit kan vervelende gevolgen hebben voor klanten van deze adviseurs, omdat er voor het niet (tijdig) doen van aangifte een sanctie kan worden opgelegd aan de belastingplichtige. Vorig najaar stelde de Belastingdienst naar aanleiding van de (internet)inbraak bij Diginotar, in nauw overleg met het bedrijfsleven vast, dat de systemen, waarmee ondernemers, of hun intermediair aangifte doen, veilig waren en voorlopig konden blijven functioneren.

Hierdoor konden goede afspraken met de koepelorganisaties van fiscaal intermediairs worden gemaakt om de overstap naar nieuwe certificaten soepel te laten verlopen.

DigiNotar was een Nederlandse commerciële certificaatautoriteit. Het bedrijf was gevestigd in Beverwijk en was sinds 2011 onderdeel van VASCO Data Security International. DigiNotar ontstond in 1997 op initiatief van de KNB en de Beverwijkse notaris Dick Batenburg als een samenwerkingsverband van zogenaamde TTP-notarissen, dat zich oorspronkelijk voornamelijk richtte op het notariaat. In juni 2011 lukte het een hacker die zich Comodohacker noemde, in te breken bij DigiNotar en door de hack moest het bedrijf stoppen met haar werkzaamheden.

OPTA

Uit onderzoek van OPTA naar de uitgifte van gekwalificeerde certificaten door DigiNotar, bleek, dat de betrouwbaarheid van deze certificaten niet langer te garanderen is. OPTA beëindigde daarom de registratie van DigiNotar. Dit houdt in, dat het bedrijf zijn uitgegeven gekwalificeerde certificaten in moest trekken en geen nieuwe gekwalificeerde certificaten meer mocht uitgeven.

Gekwalificeerde certificaten zijn certificaten, waarmee elektronische handtekeningen kunnen worden gezet, vaak door middel van een pasje met chip. OPTA heeft de wettelijke taak om toezicht te houden op de uitgifte van uitsluitend dit type certificaten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.