Bijgewerkt: 5 december 2022

Belemmering woningbouw bij Nesserlaan

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
06-07-2007

Door Henk Godthelp
Henk Godthelp Amstelveen

In de bodem van de groenstrook pal ten noorden van de Nesserlaan zou sprake zijn van ernstige belemmeringen voor woningbouw. Mocht daar in de toekomst woningbouw gepleegd worden dan zou dat kunnen betekenen dat er enorme extra investeringen moeten worden gedaan.

Nesserlaan fietspad  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

De Nesserlaan met fietspadVoormalig hoofd voorlichting van de gemeente Amstelveen, wijlen André Maassen, heeft zich daar in het verleden meerdere keren over uitgelaten. Ook andere oud-voorlichters zeggen zich iets dergelijks te kunnen herinneren. In het verleden zouden in de bedoelde strook forse infrastructurele werken, zoals transportleidingen en gas- en waterleidingen, zijn ingegraven. Dit is gebeurd voor en ten tijde van de realisatie van het zuidelijk deel van de gemeente. In geval van woningbouw in die strook zullen deze leidingen moeten worden verlegd.

Gemeentelijk directeur Herman Navis zegt desgevraagd niet bekend te zijn met dergelijke belemmeringen, maar sluit niet uit dat nader onderzoek zal worden verricht. De groenstrook ten noorden van de Nesserlaan, die ooit in een provinciaal streeksplan ruimte moest bieden aan een kanaal tussen de Amstel en Schiphol, is actueel geworden nu de provincie in een herzien streekplan woningbouw wil toestaan ten noorden van de 20Ke contour.

Dit is het gebied rondom de Nesserlaan. Gedeputeerde T. Hooijmaijers kwalificeerde dit ooit als de „rafelranden van de 20Ke contour." Hij bepleitte destijds al de mogelijkheid van woningbouw in dit gebied. Hij vond dat overheden creatief moesten omgaan met grenzen.


 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.