Bijgewerkt: 26 februari 2024

Belofte maakt schuld

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen/Herbert Raat
08-07-2019

Hierbij een reactie van Herbert Raat (VVD) wethouder Schiphol namens het college B en W van Amstelveen op de brief van de minister van I en W over de groei van Schiphol:

'Uit de toon van de brief van de minister van IenW blijkt dat er na alle kritiek écht wat veranderd is. De brief toont dat de minister gehoord heeft wat er gezegd is in de bestuurlijke overleggen die zijn gevoerd. Wij constateren dat een aantal elementen uit de Position Paper Schiphol van Amstelveen terugkomen in de voornemens van de minister. Als voorbeelden daarvan noem ik de juridische verankering van het Nieuwe Normen en Handhavingsstelsel en een aangescherpte vierdebaanregel in 2020, de prioriteit voor veiligheid, de aanpak van schadelijke emissies en de beperking van nachtvluchten. Het verheugt mij dat die elementen, die ook in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) door de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) en de bewonersdelegatie zijn ingebracht, terugkomen in de plannen, die de minister openbaar heeft gemaakt.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Herbert Raat (VVD) wethouder Schiphol


Het principe van eerst leveren van hinderbeperking en niet meer groeien op krediet, zoals de minister in haar plannen voor Schiphol na 2020 uitdraagt, onderschrijven wij. Minder positief ben ik over hetgeen de minister schrijft over de manier waarop vastgesteld zal gaan worden of Schiphol ‘de groei verdient’. Zo zijn geluidsnormen die recht doen aan de beleving van hinder nog in onderzoek, evenals wat ‘ambitieuze en haalbare groeistappen’ zouden kunnen zijn. De voornemens van de minister op dit punt zijn niet op korte termijn uitgewerkt en operationeel.

Verder gaan de plannen van de minister niet in op de huidige, reeds bestaande overschrijding van gemaakte afspraken over ontwikkeling van het aantal vluchten en baangebruik. Deze beloftes voor hinderbeperking zijn nog altijd niet ingelost. Voor de Buitenveldertbaan gaat het dan om het beperken van het gebruik tot het maximaal overeengekomen aantal van 30.000 vluchten. Dit moet eerst gebeuren voordat er sprake kan zijn van verdere groei van Schiphol. We schrijven in onze Position Paper Schiphol niet voor niets: Groei van Schiphol is voor Amstelveen geen onderwerp van gesprek vóórdat beleid om die overlast tegen te gaan heeft geresulteerd in daadwerkelijke maatregelen. Belofte maakt schuld; eerst zien, dan geloven. 

Eigenlijk is het nu lastig reageren, omdat je het niet in samenhang kunt zien met de gehele Luchtvaartnota. Het is een soort cherry picking in de Lunchtvaartnota. De ontwikkelingen rondom Schiphol zijn niet alleen belangrijk voor de luchtvaart, maar ook voor de ruimtelijke ordening. Het is daarom goed om ook minister Ollongren aan te haken in het Schiphol-dossier.

Er is een groot tekort aan woningen, met name in deze regio. Het waarmaken van de woningbouwambities die er liggen, is ook afhankelijk van de groei van Schiphol. Er wordt nu te veel vanuit het ministerie van IenW gekeken, zonder ook rekening te houden met de ruimtelijke ordening vraagstukken die er liggen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het verplaatsen van, in ieder geval een gedeelte, van de luchtvaart van Schiphol naar zee en Lelystad zorgt ervoor dat ook onze kinderen en kleinkinderen hier in de toekomst kunnen blijven wonen.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.