Bijgewerkt: 21 maart 2023

Bescheiden golfbaan in de Bovenkerkerpolder

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
21-08-2008

Wethouder van Ruimte, bouwen en wonen Remco Pols heeft op donderdag 21 augustus 2008 het advies van prof. mr. N.S.J. Koeman in verband met een toekomstig golfbaan in Amstelveen bekendgemaakt.

Op basis van het gevraagde advies van prof. mr. N.S.J. Koeman, hoogleraar Milieurecht en Recht van de Ruimtelijke Ordening, een autoriteit op het gebied van het recht van de ruimtelijke ordening in Nederland, hebben B en W geconcludeerd dat een bescheiden golfbaan past binnen het bestaande bestemmingsplan voor de Bovenkerkerpolder. B en W werken niet mee aan de eerder ingediende plannen voor een grootschalig golfcentrum.

In december 2007 hebben Provinciale Staten van Noord-Holland besloten om een wijziging van het streekplan, bedoeld om een golfbaan mogelijk te maken, af te wijzen. De aanleiding voor deze uitspraak van de provincie was een plan voor een golfcentrum dat bij de gemeente was ingediend.

Dit plan kende een zeer intensief karakter, mede door de forse indoorfaciliteit, driving range in twee verdiepingen, zalencentrum en dergelijke. De vraag die vervolgens aan de orde kwam (opgeworpen door de initiatiefnemer) was welke ruimte het bestaande bestemmingsplan biedt. B en W hebben hierover juridisch advies ingewonnen. De initiatiefnemer heeft dit ook gedaan. Omdat deze juridische adviezen tot een verschillende uitkomst leidden, hebben B en W prof. N. S. J. Koeman, een autoriteit op het gebied van het recht van de ruimtelijke ordening in Nederland, gevraagd om een opinie over deze zaak.

Op basis van dit advies concluderen B en W dat zij definitief geen medewerking verlenen aan een grootschalig golfcentrum. Daarmee respecteert het college van B en W de besluitvorming van Provinciale Staten en de visie van de ministers van LNV en VROM, zoals neergelegd in de beantwoording van schriftelijke vragen uit de Tweede Kamer.

Pols Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Wethouder van Ruimte, bouwen en wonen Remco Pols (l) en Maarten Oudshoorn beleidsmedewerker tijdens de persbijeenkomst op 21 augustus 2008


B en W zullen in lijn met het advies van prof. Koeman wel medewerking verlenen indien een nieuw plan voor maximaal een golfbaan van negen holes met een driving range wordt ingediend. Voorwaarde aan een dergelijk plan is dat zo’n plan het open en groene karakter van de polder maximaal respecteert en gebruik maakt van bestaande bebouwing. Dit betekent dat er in de polder geen bouwvolume van betekenis bij mag komen.

Het plan

In het najaar van 2004 heeft de Aalsmeerse ondernemer G. Loogman een particulier initiatief ingediend bij de gemeente Amstelveen voor een negen holes golfbaan in de Bovenkerkerpolder. Loogmans echtgenote, die is geboren zonder onderarm, is Nederlands kampioen gehandicaptengolf en volgens de plannen, de voorziening moest vooral gericht zijn op gehandicaptengolf.

In 2005 zei Loogman: “De reden van de positieve reactie op dit initiatief, ligt in het feit dat het een heel reëel plan is, dat goed bij de gemeente Amstelveen past”. Het plan van het golfcentrum, dat de naam Golfodrome zou krijgen, omvat een terrein van circa 55 hectare. Het zal bestaan uit een ruim opgezet golf oefencentrum, een negen holes par 27 golfbaan en een volwaardige negen holes par 35 golfbaan.

Het streekplanwijziging is door de Provinciale Staten van Noord-Holland in december 2007 is afgewezen en daardoor ging de bouw van het golfcentrum niet door.

Aangepast

Het Loogvastgoed van Ger Loogman heeft in december 2007 een aangepast en verkleind voorstel gedaan. Ook daarin was nog steeds 520 m² horeca en 180 m² vergaderzaal aanwezig, gelegen midden in de Bovenkerkerpolder. Dit plan werd door de gemeente Amstelveen afgewezen.

Recreatie

Volgens de analyse van prof. mr. Koeman: “….Voorts zal een bouwaanvraag getoetst moeten worden aan de geldende bestemming "recreatiedoeleinden". Gaat het om relatief kleine gebouwen ten behoeve van de golfsport, zoals een clubhuis, opslagruimten e.d. zal naar mijn mening niet snel tot strijd met de geldende bestemming geconcludeerd kunnen worden.”

Wet

Wethouder Pols: “Als hij (Loogman) binnen het bestemmingsplan blijft, dan blijft hij gewoon binnen de wet. En wie zijn wij als bestuur, om binnen de wet dat tegen te houden? Als hij mocht besluiten om met een nieuw plan te komen, dan zal het een heel andere plan moet zijn”.

Advies van de gemeente

Een bescheiden opzet is wel mogelijk: er moeten negen holes aangelegd worden en de voorzieningen zijn uitsluitend dienend voor de bestemming recreatie, in geval de golfbaan. Voorbeelden ervan zijn ruimte(n) voor technische apparatuur en onderhoud en een clubhuis met kleedruimte ondergebracht in bestaande bebouwing, zoals een boerderij, met uitsluitend op de golfspelers gerichte horeca.

Wanneer de afslagplaats van de driving range overdekt wordt dient deze bescheiden van omvang te zijn en zo open mogelijk uitgevoerd. De parkeerplaatsen en wegen dienen ten dienste van de bestemming recreatiedoeleinden te zijn. Het aantal parkeerplaatsen kan genormeerd worden naar de functie van het terrein en naar het aantal personen dat van het golfterrein gebruik maakt: groter zou strijdigheid opleveren.
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.