Bijgewerkt: 15 juni 2024

Bescheiden groei economie in 2013

Nieuws -> Informatief

Bron: CPB
18-09-2012

Het Centraal Planbureau (bescheiden groei) raamt, dat de Nederlandse economie in 2013 aantrekt met een bescheiden groei van ¾ procent van het bruto binnenlands product (bbp), na een krimp van een ½ procent in 2012. Het begrotingstekort (EMU saldo) neemt af van 3,7 procent bbp in 2012 naar 2,7 procent in 2013 (17 miljard euro).

Dat staat in de op 18 september 201 verschenen CPB publicatie Macro Economische Verkenning 2013 (pdf). Deze cijfers wijken niet af van de conceptcijfers die op 22 augustus werden gepubliceerd.

De Nederlandse economie krimpt in 2012 met ½ procent. Voor 2013 is een licht herstel voorzien met een bbp-groei van ¾ procent. De binnenlandse bestedingen drukken de groei: zowel de consumptie van huishoudens als overheid daalt in beide jaren. De investeringen groeien in 2013 licht, na een krimp in 2012. De uitvoer presteert naar behoren, onder andere vanwege een licht herstel van de wereldhandel in 2013.

begrotingstekort Amstelveen
(Bron CPB - 2012)

De omslag van het CPB publicatie 'Macro Economische Verkenning 2013'


Het beeld van de arbeidsmarkt blijft echter somber. Door de lage productie daalt de werkgelegenheid zowel dit als volgend jaar. In 2013 is de werkloosheid gemiddeld 5¾ procent, een percentage, dat sinds het midden van de jaren negentig niet meer is voorgekomen. De mediane koopkracht vermindert met 1¾ procent in 2012 en met ¾ procent in 2013. Ook in de twee voorgaande jaren is de koopkracht gedaald. Bij elkaar komt deze daling over vier jaar uit op 4 procent.

Het feitelijk overheidstekort neemt af van 3,7 procent bbp in 2012 tot 2,7 procent bbp in 2013. Het structureel tekort (het feitelijk tekort gecorrigeerd voor de stand van de conjunctuur ligt lager en daalt naar 1,2 procent in 2013.

De verbetering van het feitelijk tekort komt vooral door restrictief begrotingsbeleid en enigszins door het beperkte economisch herstel in 2013. In 2013 ligt het tekort voor het eerst sinds 2008 onder het 3 procent plafond uit het Verdrag van Maastricht. De vermindering van het tekort is vooral het gevolg van een stijging van de collectieve-lastendruk. Ondanks de afname van het overheidstekort loopt de overheidsschuld wel verder op, tot 71,8 procent bbp in 2013.

De Europese schuldencrisis blijft het belangrijkste neerwaartse risico. De recente besluitvorming van de Europese Centrale Bank, de uitspraak van het Duitse Constitutioneel Hof en wellicht ook de plannen voor de instelling van een Europese Bankenunie geven echter voor het eerst zicht op een structurele oplossing.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.