Bijgewerkt: 24 februari 2024

Beschermers Amstelland Jaaroverzicht 2008

Nieuws -> Natuur

Bron: Beschermers Amstelland
09-02-2009

De druk op het landschap in de buurt van grote steden is bijzonder groot. Verrommeling aan de randen van de stad is een bekend fenomeen. Ook de rust en de ruimte in Amstelland worden bij voortduring bedreigd.

Gelukkig zijn er groepen vrijwilligers, die zich inzetten voor het behoud van waardevolle landschappen in de buurt van de stad. De stichting Beschermers Amstelland is zo een organisatie. Deze stichting, nog maar twee jaren oud, timmert met bijzonder veel succes aan de weg. Doel: het behoud van de unieke ruimte en de weldadige rust die er nu nog is in Amstelland.

De zwaan Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

De poldermolen 'De Zwaan' in Ouder-Amstel. Deze watermolen is in 1638 gebouwd en werd gebruikt voor de bemaling van de Klein-Duivendrechtse- en Binnenbullewijkerpolder.


Met veel genoegen sturen wij u hierbij het jaaroverzicht 2008 van Beschermers Amstelland. Niet alleen geeft deze verantwoording een beeld van de activiteiten van onze stichting in 2008, maar ook zal u bij lezing blijken dat in het afgelopen jaar een stevig fundament werd gelegd voor de vele voor 2009 geplande activiteiten.

Dat onze activiteiten niet onopgemerkt zijn gebleven blijkt uit de aanwijzing van Amstelland door Minister Verburg als één van de vier voorbeeldgebieden in Nederland waar investeringen in het landschap rendement zullen moeten gaan opleveren. In euro’s én in geluk. Beschermers Amstelland is hier enthousiast mee aan de gang gegaan.

Stichting Beschermers Amstelland heeft als doel het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch natuurgebied, waarin met respect voor landschap, natuur en cultuur kan worden geboerd en gerecreëerd.

Beschermers Amstelland realiseert deze doelstelling door:  1. Bekendheid te geven aan de waarde van het gebied.

  2. De overheid kritisch te volgen op het gebied van de ruimtelijke ordening.

  3. Het op creatieve wijze samenbrengen van boeren, burgers, overheid en bedrijfsleven om ervoor te zorgen dat ieder zijn steentje bijdraagt aan het behoud van het landschap.


Lees:  het Jaaroverzicht 2008 (pdf)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.