Bijgewerkt: 2 december 2023

Beschermers Amstelland blijven zich verzetten tegen golfbaan

Nieuws -> Natuur

Bron: Beschermers Amstelland
20-01-2009

Ruim een jaar geleden stemde Provinciale Staten van Noord-Holland met een ruime meerderheid tegen het voorstel van Gedeputeerde Staten om het streekplan aan te passen ten einde een golfbaan in de Bovenkerkerpolder mogelijk te maken.

Dit gebeurde nadat was gebleken dat er sprake was van een breed verzet tegen deze plannen. Boeren, natuurbeschermers en omwonenden vonden elkaar moeiteloos. Ondanks deze krachtige signalen uit de samenleving heeft het gemeentebestuur van Amstelveen besloten om de grenzen van de wet op te zoeken en de golfbaanplannen door te zetten.

Dit op basis van een juridisch advies, dat stelt dat de plannen, op basis van een bestemmingsplan van een halve eeuw oud, in een bescheidener vorm wel zouden kunnen worden toegestaan. Het desbetreffende bestemmingsplan is als gevolg van nalatigheid van de gemeente nooit aangepast. En van die nalatigheid maakt diezelfde gemeente nu gebruik om haar medewerking te verlenen aan de nieuwe plannen.

Polder Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Het terrein achter de Emergohal is het deel van de Bovenkerkerpolder waar de golfbaan is gepland


Daarmee en passant Provinciale Staten bruuskerend. Want niet alleen werd het voorstel om het streekplan te wijzigen niet goedgekeurd. Ook werd een amendement aangenomen om de aanleg van een golfbaan in de Bovenkerkerpolder in het geheel niet toe te staan.

Ook trekt het gemeentebestuur zich niets aan van de ministers van LNV en VROM. Die lieten nog onlangs in een brief weten “dat het vanuit het oogpunt van zorgvuldig bestuur geen goede zaak zou zijn om een zo omstreden functiewijziging te baseren op een bestemmingsplan uit 1958, zelfs als dat juridisch zou kunnen”.

Een tijdrovende en kostbare weg met juridische procedures ligt nu voor ons. Jammer, want Beschermers Amstelland besteedt als vrijwilligersorganisatie haar tijd liever aan opbouwende zaken. Maar procedures worden niet uit de weg gegaan als het behoud van de rust en de ruimte deze route noodzakelijk maakt.

Stichting Beschermers Amstelland heeft als doel het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch natuurgebied, waarin met respect voor landschap, natuur en cultuur kan worden geboerd en gerecreëerd.

Beschermers Amstelland realiseert deze doelstelling door:  1. Bekendheid te geven aan de waarde van het gebied.

  2. De overheid kritisch te volgen op het gebied van de ruimtelijke ordening.

  3. Het op creatieve wijze samenbrengen van boeren, burgers, overheid en bedrijfsleven om ervoor te zorgen dat ieder zijn steentje bijdraagt aan het landschap.


De inspanningen en de aanpak van Beschermers Amstelland worden als bijzonder en innovatief ervaren. Dit blijkt uit het feit dat het ministerie van LNV in het voorjaar van 2008 Amstelland als voorbeeldgebied heeft geselecteerd om aan te tonen dat investeren in het landschap loont.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.