Bijgewerkt: 23 maart 2023

Beschermers Amstelland reactie op voornemen B en W Amstelveen

Nieuws -> Informatief

Bron: Kees van Tilburg
29-08-2010

Bevolking Amstelveen dreigt mooi recreatiegebied mis te lopen

Het College van B en W van Amstelveen heeft vorige week naar buiten gebracht, dat er in de komende vier jaren zeker geen ruimte is voor investeringen in het buitengebied. Dit betekent, dat de gemeente zich waarschijnlijk, ondanks eerdere toezeggingen, zal terugtrekken uit het project Amstelgroen.

Een project dat recreatiemogelijkheden voor de Amstelveners in het buitengebied zou vergroten, met name in de Bovenkerkerpolder en de Noorder Legmeerpolder. Ook het door Beschermers Amstelland geïnitieerde en door de gemeente verder uitgewerkte plan voor de Nesserlaan dreigt niet te worden uitgevoerd.

van Tilburg Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2008)

Kees van Tilburg, voorzitter van de Stichting Beschermers Amstelland


Kees van Tilburg (voorzitter van Beschermers Amstelland): “Wij hebben ruim een jaar geleden een plan uitgewerkt en gepresenteerd voor een recreatieve en natuurvriendelijke invulling van de Nesserlaan. In ons voorstel slaan wij meerdere vliegen in één klap. We verbeteren de verkeersveiligheid voor fietsers en wandelaars, er komt extra ruimte voor waterberging en voor vele bewoners van Amstelveen ontstaan mogelijkheden voor de zo gewenste recreatieve ommetjes.

En als klap op de vuurpijl: we vullen de ecologische hoofdstructuur in. Winst voor de natuur. Bovendien betekent het ook dat de Groene AS, waar Amstelveen al veel in heeft geïnvesteerd, een flink stuk dichter bij haar voltooiing komt”. In het vorige week uitgebrachte persbericht stelt de gemeente, dat de Stichting Beschermers Amstelland los van de gemeente een eigen visie heeft ontwikkeld op de Bovenkerkerpolder.

Van Tilburg: “Niets is minder waar. Van stonde af aan hebben wij geprobeerd de wethouders van het vorige college bij het proces te betrekken. Tevergeefs. Er was geen interesse. Provincie, Waterschap, Groengebied Amstelland, Landschap Noord-Holland en uiteraard de boeren van de Bovenkerkerpolder hebben  wel meegedacht bij de ontwikkeling van de plannen.

Hierdoor is er een breed draagvlak voor die plannen. Toen we dan eindelijk met de gemeente aan tafel kwamen, bleek dat ons voorstel voor de invulling van de Nesserlaan veel perspectieven bood. De gemeente is daarmee aan de slag gegaan en heeft de plannen verder uitgewerkt. Die plannen dreigen nu dus op de plank te blijven liggen”

Het voornemen betekent ook, dat de gemeente geen gebruik zal maken van het bedrag van € 950.000 dat VROM, op initiatief van Beschermers Amstelland, ter beschikking heeft gesteld om te investeren in de Bovenkerkerpolder. Van dit bedrag zal € 700.000 ter beschikking komen als de Provincie € 950.000 in het gebied investeert en de resterende € 250.000 als de gemeente Amstelveen dat ook doet.

Van Tilburg: “Het is het niet juist om te stellen, dat wij om een bijdrage van € 950.000 hebben gevraagd, zoals de gemeente in haar persbericht meldt. Wij hebben om een gesprek gevraagd met financiële deskundigen van de gemeente om samen te bekijken, hoe binnen de budgettaire mogelijkheden van de gemeente voldaan zou kunnen worden aan de eis van VROM tot cofinanciering. Om dit gesprek vragen we overigens al een jaar. Maar de gemeente wil er niet aan”. Met de Provincie heeft Beschermers Amstelland dat gesprek nu wel. Ondanks het feit, dat het daar ook geen vetpot is.

“Het getuigt van bijzonder weinig zelfvertrouwen, dat Amstelveen niet eens het gesprek over de financiering aandurft. Er ligt een bedrag van € 250.000 voor Amstelveen voor het grijpen. En met een beetje fantasie en financiële kennis kun je verzinnen, dat een investering van € 950.000 niet hoeft niet te betekenen, dat er voor een gelijk bedrag aan liquide middelen de deur uit gaat.

In het programma van het huidige college is te lezen: ’Betrokkenheid van burgers en bedrijven staat voorop’.  Voor wat betreft Beschermers Amstelland is de gemeente Amstelveen al jaren bezig om in ieder geval deze groep betrokken burgers (de stichting heeft circa 850 begunstigers) te ontmoedigen.

Beschermers Amstelland zorgt voor goed onderbouwde en breed gedragen plannen voor de inrichting van de Bovenkerkerpolder. Wij zorgen dan ook nog eens voor een flink bedrag aan rijksmiddelen en het college van B en W doet er niets mee. ” aldus van Tilburg. Voor meer informatie zie www.beschermersamstelland.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.