Bijgewerkt: 22 februari 2024

Beschermers Amstelland wil beeldkwaliteitsplan

Nieuws -> Natuur

Bron: Beschermers Amstelland
01-02-2010

Beschermers Amstelland heeft haar zienswijze gegeven bij het concept bestemmingsplan Landelijk Gebied, de Bovenkerkerpolder. In de zienswijze wordt een krachtig pleidooi gehouden voor het opstellen van een beeldkwaliteitsplan (bijv. van het zo karakteristieke dorpsbeeld van Nes aan de Amstel) als toetsingsinstrument voor de niet dan wel onvoldoende gedefinieerde begrippen in het bestemmingsplan.

Ook wordt de aandacht gevraagd voor het behoud van nog zichtbare kreken en de resten van de ‘kathedraal’, het samenstel van molenplaatsen en molengangen in het noordoostelijke gedeelte van de polder. Beschermers Amstelland bepleit voorts om een start te maken met een beleid dat moet leiden tot verfraaiing van het landschap.

Bijvoorbeeld door de verrommeling van het bovenland als gevolg van kassenbouw aan te pakken. Steun is er voor de voorgestelde faciliteiten die de agrariërs in de polder in staat moeten stellen om de vitaliteit van hun bedrijven in stand te houden.

Ten slotte wordt de aandacht gevraagd voor toetsing van het bestemmingsplan aan de zeer recent verschenen conceptnota van de Provincie Noord-Holland: Landschap en Cultuurhistorie. De volledige zienswijze is te vinden op de website: www.beschermersamstelland.nl

Stichting Beschermers Amstelland heeft als doel het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch natuurgebied, waarin met respect voor landschap, natuur en cultuur kan worden geboerd en gerecreëerd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.