Bijgewerkt: 29 november 2022

Bestemmingsplan Patrimonium, Elsrijk en Randwijck wordt geactualiseerd

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
15-11-2018

Het huidige bestemmingsplan van de wijken Patrimonium, Elsrijk en Randwijck uit 2008 wordt geactualiseerd. Elke tien jaar werkt de gemeente bestemmingsplannen bij. Woensdagavond 21 november 2018 organiseert de gemeente in het raadhuis een inloopavond over het voorontwerp Bestemmingsplan Amstelveen Noord-West 2019. Het is de eerste fase in het proces om de gemeenteraad een nieuw bestemmingsplan te laten vaststellen. De avond duurt van 18.30 uur tot 20.00 uur. Belangstellenden kunnen tijdens deze avond kennisnemen van het plan, vragen stellen en een reactie achterlaten. 

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2018)

Bestemmingsplan Amstelveen Noord-West 2019


Vernieuwen bestemmingsplan. Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening: 'Elke tien jaar herzien we bestemmingsplannen. We verwerken verleende omgevingsvergunningen van de afgelopen tien jaar in het nieuwe bestemmingsplan. Zo is voor de nieuwe Piet Hein school een omgevingsvergunning verleend. De nieuwe school is opgenomen in dit bestemmingsplan.' Op de plek van het tijdelijke schoolplein, dat grond van de gemeente is, is een woning voorzien identiek aan de grootte van de woning aan dr. Schaepmanlaan 10. Dit is de enige nieuwbouwmogelijkheid in het vernieuwde plan. Zodra het nieuwe schoolplein op de overkapte A9 in gebruik is genomen, kan hier een nieuwe woning worden gerealiseerd. Ook het buurtinitiatief Openluchttheater Elsrijk is verwerkt in het nieuwe bestemmingsplan.

Inspraak. Het voorontwerp van het bestemmingsplan ligt van 15 november tot en met 26 december 2018 ter inzage bij de Balie Bouwen van het raadhuis en is digitaal te raadplegen hier en www.amstelveen.nl. Gedurende deze periode kan eenieder een inspraakreactie indienen. Dit kan digitaal of met een inspraakformulier dat tijdens de inloopavond beschikbaar is. De reacties dragen bij aan een zorgvuldig proces.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.