Bijgewerkt: 17 augustus 2022

Bestuurders van Amstelland-Meerlanden en vertegenwoordigers kunst en cultuur samen in het Bostheater

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
24-09-2021

Op uitnodiging van de gemeente Amstelveen kwamen op donderdag 23 september 2021 burgemeesters, wethouders kunst en cultuur, raadsleden en vertegenwoordigers uit de sector uit de Amstelland-Meerlanden gemeenten bij elkaar in het Amsterdamse Bostheater. Idee was met elkaar te sparren over hoe de gemeenten en de sector beter kunnen samenwerken en elkaar kunnen versterken voor een nog aantrekkelijker kunst- en cultuuraanbod in de regio. Het is de wens om vanaf nu jaarlijks bijeen te komen.

Het was de eerste keer dat de bestuurders van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn op deze manier samenkomen. Nu de Metropoolregio Amsterdam (MRA) de zes gemeenten meer vrijheid heeft gegeven om de eigen culturele agenda te bepalen en zelf onderlinge samenwerkingen te zoeken, ziet het Amstelveense college kansen.

Versterking sector. Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen opende de bijeenkomst. Hij gaf aan dat de kunst- en cultuursector het zwaar heeft en dat het belangrijk is het rijke aanbod in de regio weer op de kaart te zetten. De burgemeester is een groot voorstander van  samenwerking binnen de Metropoolregio (MRA). Ook op het gebied van kunst en cultuur. 'Het biedt kansen om de regio beter op de kaart te zetten en een breder publiek aan te trekken.'

Foto Amstelveen
(Foto Janiek Dam - 2021)

Burgemeesters, wethouders kunst en cultuur, raadsleden en vertegenwoordigers uit de sector uit de Amstelland-Meerlanden gemeenten bij elkaar in het Amsterdamse Bostheater op 23 september 2021


Samenwerking. 'De verschillende gemeenten hebben wat betreft kunst en cultuur veel te bieden en daarmee kunnen we elkaar versterken. Een aantal gemeenten dient als voortuin van de MRA met prachtige instellingen in het groen, zoals het Amsterdamse Bostheater en Kunstfort bij Vijfhuizen. Maar ook op het gebied van erfgoed zijn nog vele unieke parels te ontdekken die nu vaak onderbelicht blijven. Wij zien kansen in het gebruiken van elkaars locaties, door het landschap als podium in te zetten en door ideeën uit te wisselen op het gebied van bijvoorbeeld cultuureducatie. Door samen op te trekken kunnen we dit ook beter onder de aandacht brengen bij het publiek. Om de samenwerking op gang te brengen, nodigen wij alle cultuurwethouders uit om hiervoor samen van gedachten te wisselen' - zegt Herbert Raat (VVD) wethouder Kunst en Cultuur.

Joyce Langenacker burgemeester van de gemeente Ouder-Amstel ondersteunt dit idee van harte. 'Als individuele gemeenten hebben we allemaal eigen stenen om bij te dragen. Kunst en cultuur is een verbinder pur sang. Juist vanuit creativiteit van kunstenaars slaan we immers vaak de brug naar het bespreekbaar maken van wat leeft in onze samenleving. Het een verrijking en versterking dat we nu over de gemeentegrenzen heen reiken. Er is zoveel unieks en moois te ontdekken in de tuin van onze buren. Ik ben heel blij met dit initiatief van wethouder Herbert Raat van Amstelveen en denk dat we vandaag een en stap hebben gezet om samen een stevig huis te bouwen.'

Voor deze bijeenkomst waren naast de bestuurders ook culturele partijen, beleidsmedewerkers en stakeholders van de zes gemeenten uitgenodigd. De middag was niet alleen bedoeld om vooruit te kijken naar toekomstige samenwerkingen, maar ook om op een laagdrempelige manier met elkaar om in gesprek te gaan en kennis te maken met de diverse spelers uit het culturele veld. Het programma werd afgesloten met een voordracht van storyteller Sahand Sahebdivani en performance 'Jellyfish Tree' van Victorine Pasman, die op artistieke wijze hun visie op kunst en cultuur in de regio gaven. En er was tot slot was er nog een prachtig optreden van zangeres Joya Mooi.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.