Bijgewerkt: 8 december 2023

Bestuurlijk akkoord Wijkverpleging 2018 ondertekend

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
29-06-2017

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) en alle partijen betrokken bij wijkverpleging zijn er uit. Komend jaar is er meer geld, wordt de kwaliteit verder verbeterd en krijgen wijkverpleegkundigen de ruimte om met trots hun vak verder te ontwikkelen. In 2018 gaat er 3,8 miljard euro naar wijkverpleging. Dat is inclusief de medisch specialistische verpleging thuis zo’n 170 miljoen euro meer dan dit jaar. En bijna 600 miljoen euro meer dan in 2015, het eerste jaar, dat wijkverpleging onderdeel was van de Zorgverzekeringswet.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2016)

Martin van Rijn (PvdA) staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Persoonlijke wensen en behoeften. Staatssecretaris Martin van Rijn: 'Met hele goede wijkverpleging lukt het ons gezamenlijk steeds beter om mensen in hun eigen huis zo goed mogelijk te ondersteunen en verzorgen. Om deze zorg dichtbij mensen verder te verbeteren, tekenen we vandaag samen een akkoord voor de volgende stappen. Mensen die zorg nodig hebben zullen daarvan merken, dat de wijkverpleging nog beter aansluit op hun persoonlijke wensen en behoeften. Wijkverpleegkundigen gaan ervaren, dat zij de ruimte krijgen om hun vak uit te oefenen en verder te ontwikkelen. Ik heb de afgelopen jaren veel trotse wijkverpleegkundigen ontmoet. Ik ben er vast van overtuigd, dat die trots alleen maar zal groeien als gevolg van deze afspraken.”

Ontwikkeling van het vak. Om de wijkverpleegkundige zorg verder te verbeteren, gaan alle betrokken partijen aan de slag met de verdere ontwikkeling van het vak van wijkverpleegkundige en alle professionele standaarden die daar bij horen. Daarvoor is een ontwikkelagenda overeen gekomen, als onderdeel van het bestuurlijk akkoord.

Afspraken met ziekenhuizen en huisartsen. Met onder andere ziekenhuizen en huisartsen worden vanuit de wijkverpleging afspraken gemaakt om er in de toekomst samen nog beter voor te zorgen dat zorg op de juiste plek kan worden geboden. Het bestuurlijk akkoord wijkverpleging 2018 werd ondertekend door de wijkverpleging organisatie van zorgondernemers (ActiZ), Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN), Patiëntenfederatie Nederland (PFN), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het Ministerie van VWS.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.