Bijgewerkt: 16 juni 2024

Betaald parkeren in Bankras Noord wordt ingevoerd

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
09-02-2023

De gemeente Amstelveen voert eind april 2023 in Bankras Noord betaald parkeren met vergunning in. Invoering van betaald parkeren heeft als doel de leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid in Amstelveense wijken te waarborgen.

Uit parkeerdrukmetingen is gebleken dat de parkeerdruk in Bankras Noord dusdanig hoog is dat er betaald parkeren ingevoerd kan worden. De parkeerdruk voldoet aan het beleid dat door de gemeenteraad is vastgesteld voor de invoering van betaald parkeren. 'Wij vinden dat bewoners in de eigen straat moeten kunnen parkeren. Daarbij kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan als automobilisten rondjes rijden door woonwijken op zoek naar een parkeerplek. We voeren in steeds meer gebieden betaald parkeren in, zodat er genoeg parkeergelegenheid voor Amstelveners en hun bezoek is. Daarom willen wij voorkomen dat forenzen hier gratis komen parkeren om bijvoorbeeld op het openbaar vervoer te stappen naar Amsterdam of Schiphol' -zegt Herbert Raat (VVD) wethouder Mobiliteit.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2022)

Herbert Raat (VVD) wethouder Mobiliteit

Parkeerdruk. Om betaald parkeren in te kunnen voeren, moet de parkeerdruk minimaal 85% zijn in een gebied van minimaal 40.000 m². In een aantal straten in Bankras Noord is de parkeerdruk lager dan dit percentage, maar deze straten worden wel meegenomen om te voorkomen dat door de olievlekwerking de parkeerdruk ook hier onacceptabel wordt.

Foto Amstelveen
(Bron Google Maps - 2023)

De wijk Bankras in Amstelveen

Bezoekersvergunning. Voor automobilisten zonder parkeervergunning gaat een maximale parkeerduur gelden van 2 uur à € 1,05 per uur. Bewoners kunnen een bezoekersvergunning aanvragen voor hun bezoek, zodat zij voor een langere periode en tegen een gereduceerd tarief kunnen parkeren.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.