Bijgewerkt: 5 juni 2023

Betrokkenen in gesprek over de toekomst van de bussluis in Bovenkerk

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
29-11-2022

Herbert Raat (VVD) wethouder Verkeer en ambtenaren van de gemeente Amstelveen hebben maandagmiddag 28 november 2022 gesproken met inwoners van Bovenkerk en andere direct betrokkenen over de toekomst van de bussluis ter hoogte van de St. Urbanuskerk. Aanleiding is een uitspraak van de rechter die oordeelt dat de gemeente onvoldoende heeft gemotiveerd, waarom er voor de bussluis is gekozen.

Al vele jaren klinken er vanuit Bovenkerk geluiden voor het verkeersluwer en veiliger maken van de route Legmeerdijk-Bovenkerkerweg. Dit heeft na jaren van overleg met bewoners en het verkennen van de mogelijkheden geleid tot de aanleg van de bussluis begin november 2021. Precies een jaar later oordeelt de rechter dat de motivatie voor de aanleg onzorgvuldig is geweest.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

De bussluis aan de Noorddammerlaan-Legmeerdijk, ter hoogte van de St. Urbanuskerk in Bovenkerk

Ambitie vaststellen. Het vergroten van de verkeersveiligheid voor heel Bovenkerk is de primaire doelstelling van het verkeersluw maken van de Noorddammerlaan/Legmeerdijk. Een tweede speerpunt is het aanpakken van het (sluip)verkeer in een aantal omliggende woonstraten. Hiernaast was de oorspronkelijke ambitie van het college en omwonenden om het verkeersluw maken van het gebied aan te grijpen om een verblijfsplein te maken tussen de St. Urbanuskerk en Silversant. Dit is uiteindelijk losgeknipt van de aanleg van de bussluis.

'De uitspraak van de rechter geeft ons nu de mogelijkheid om opnieuw te kijken naar wat we willen met dit gebied. Belangrijk is om eerst te kijken naar wat we voor de lange termijn willen en vervolgens met voorstellen te komen voor hoe we dit kunnen bereiken. De belangrijkste doelstelling is het verkeersveilig maken van heel Bovenkerk. Daarom gaan wij in gesprek met bewoners en andere direct betrokkenen over de toekomst van dit gebied. De aankomende tijd gebruiken we om een aantal scenario’s uit te werken, waarmee we uiterlijk in het tweede kwartaal van 2023 mee aan de slag kunnen' - zegt wethouder Herbert Raat.

\
Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2022)

Wethouder Herbert Raat in gesprek met inwoners van Bovenkerk op 28 november 2022

Aanleg bussluis. De gemeente is in 2018 in samenwerking met omwonenden begonnen met het verkennen van mogelijkheden om de verkeersveiligheid te vergroten. Dit heeft geresulteerd in de aanleg van de bussluis begin november 2021. Het Actiecomité Veilig Bovenkerk is hiertegen een rechtszaak begonnen. De bussluis zou onder meer voor sluipverkeer zorgen in een aantal omliggende woonstraten. De rechter heeft 8 november 2022 in het voordeel van het actiecomité geoordeeld en stelt dat de gemeente het verkeersbesluit dat de bussluis mogelijk maakt, onvoldoende heeft onderbouwd.

Het college van B en W is opgedragen om een nieuw verkeersbesluit te nemen, waarin zij alle betrokken belangen zichtbaar weegt en de uiteindelijke keuze goed onderbouwt. De bussluis met bijbehorende voorzieningen mag in elk geval tot zes weken na het nemen van het nieuwe verkeersbesluit blijven.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.