Bijgewerkt: 27 juni 2022

Bevolking groeit ook in Amstelveen

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
30-12-2010

Van 2005 tot 2010 is de Nederlandse bevolking gegroeid met 269 duizend personen, ofwel met ruim 1,6 procent. Die groei concentreerde zich in de noordelijke Randstad en in regio’s met de steden Zwolle, Arnhem, Nijmegen, Amersfoort, Assen en Groningen. In sommige grensgebieden echter stagneert de groei of krimpt zelfs de bevolking – meldt het CBS.

Groei in noordelijke Randstad

De bevolking is in de afgelopen jaren vooral gegroeid in de noordelijke Randstad en in regio’s van Overijssel, Drenthe en Gelderland waarin steden als Assen, Zwolle, Deventer, Arnhem en Nijmegen liggen. In de noordelijke Randstad groeiden stad en ommeland.

Het inwonertal van de stad Utrecht nam sinds 2005 met ruim 30 duizend toe en ook Bunnik, Houten en Amersfoort groeiden sterk. In de regio Amsterdam kreeg niet alleen de hoofdstad er 25 duizend inwoners bij, maar ook groeiden Amstelveen, Haarlemmermeer en Aalsmeer sterk.

migratiesaldo Amstelveen
(Bron CBS - 2010)

Aantrekkingskracht, naar migratiesaldo 2005-2010 in Nederland


Aantrekkingskracht op binnenlandse verhuizers en immigranten

Een belangrijke oorzaak van de groei is aantrekkingskracht van de groeigebieden op buitenlandse immigranten en Nederlanders uit andere regio’s. Groeigebieden die per saldo mensen uit buiten- en binnenland aantrokken hadden een dubbele aantrekkingskracht en groeiden met 3,5 procent met afstand het sterkst. Dit gold vooral voor de regio’s in de noordelijke van de Randstad, voor Den Haag en omliggende gebieden en Groningen en omgeving.

De groeigebieden in Drenthe, Overijssel en Gelderland dankten de groei echter uitsluitend aan binnenlandse verhuizingen. Op immigranten uit het buitenland oefenden ze geen aantrekkingskracht uit.

Krimpgebieden missen magneetwerking

De grensgebieden waarvan de bevolking krimpt, blijken inwoners te verliezen aan zowel de Nederlandse groeigebieden als aan het buitenland. Dit geldt voornamelijk voor Oost-Groningen, Twente, de Achterhoek en Zuid-Limburg.

De strook van de Rijnmond (met Rotterdam) via de Betuwe naar het noorden van Noord-Brabant heeft in de afgelopen vijf jaar ook nauwelijks mensen aangetrokken. Ook deze regio’s verliezen per saldo inwoners aan het buitenland én aan andere Nederlandse gebieden.

Dubbele aantrekkingskracht?

Dit verwijst niet naar de intensiteit van de groei, maar naar een positieve score op de twee componenten van het migratiesaldo. Gebieden met dubbele aantrekkingskracht hebben zowel een positief binnenlands migratiesaldo als ook een positief buitenlands migratiesaldo.

Amstelveen

Volgens de Facts & Figures 2009-2010 van de gemeente Amstelveen, in de loop van 2009 is Amstelveen de grens van 80.000 inwoners gepasseerd, op 1 januari 2010 telde de stad 80.724 bewoners.

Op dit moment is de gemiddelde leeftijd 41,4 jaar, in Nederland als geheel is dat 39,4 jaar. Bijna één op de vijf Amstelveense inwoners (19%) is 65 jaar of ouder, terwijl dat in Nederland als geheel 15% is.

Minder jongeren:

28% van Amstelveense inwoners is jonger dan 25 jaar, in Nederland is dat 30%. Op 1 januari 2010 woonden in Amstelveen 10.000 mensen met een niet-Nederlandse nationaliteit. Dat is 12,5% van de totale Amstelveense bevolking. Japanners vormen al jaren de grootste groep (1.644).

De afgelopen jaren is het aantal Indiërs behoorlijk gestegen. Het aantal Amstelveners van niet-Nederlandse herkomst bedraagt 27.261, dat is 34% van de totale bevolking. De grootste groepen zijn nog altijd afkomstig uit Nederlands Indië en Suriname. Landelijk grote bevolkingsgroepen als Turken en Marokkanen zijn in Amstelveen nauwelijks vertegenwoordigd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.