Bijgewerkt: 28 november 2022

Bewonersavond over de dijkverbetering van de Amsteldijk

Nieuws -> Informatief

Bron: Waternet
02-02-2018

De Amsteldijk is op sommige plaatsen te laag, of niet sterk genoeg. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht maakt een plan om de dijk te verbeteren. Na de zomer van 2018 starten we met het werk. Voordat we met de dijkverbetering beginnen, brengen we de bewoners op de hoogte van onze plannen. Op dinsdag 13 februari 2018 organiseren we een informatieavond, waarop het ontwerp-dijkverbeteringsplan wordt gepresenteerd. Als bewoners het niet eens zijn met het plan, dan kunnen zij hun mening hierover geven. Na de zomer van 2018 starten we met de dijkverbetering.

Foto Amstelveen
(Foto AGV - 2018)

De kaart van het dijkverbeteringsplan van de Amsteldijk


Bewoners zijn op 13 februari 2018 welkom in Wester-Amstel, Amsteldijk 55 in Amstelveen.De inloopavond is van 19.00 tot 21.00 uur. Kerngegevens: Traject: Amsteldijk, PolderMiddelpolder & Binnendijkse Buitenveldse polder, Gemeente: Amstelveen en Amsterdam. Lengte traject: 5 kilometer. Status: Ontwerp dijkverbeteringsplan. Meer informatie www.agv.nl/amsteldijk / (Ontwerp-dijkverbeteringsplan is vanaf 6 februari te raadplegen via deze website)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.