Bijgewerkt: 11 april 2021

Bewonersgroep Ouderkerkerlaan tegen de bebouwing van KKC-sportveld

Nieuws -> Informatief

Bron: René Kleine
08-02-2017

Meer dan 20 bewoners van de Ouderkerkerlaan (westzijde van de Keizer Karelweg) zijn vorige week op een spoedbijeenkomst bij elkaar gekomen om hun protest te uiten tegen de mogelijke plannen om het KKC sportveld te bebouwen. Er zijn initiatiefvoorstellen van de Belangen Vereniging Meander bewoners (BVMB) om op het sportveld van het KKC woningbouw te ontwikkelen om zo (een deel) van een eventuele verdere overkapping van de A9 te bekostigen.De bewoners begrijpen, dat de gemeente Amstelveen tot heden de initiatiefvoorstellen van de BVMB niet ondersteund, maar vinden dit zo een belangrijk onderwerp, dat zij hun standpunt in een brief aan de gemeenteraad en de wethouders Brandes en Raat kenbaar hebben gemaakt. Volgens de voorzitter van de Bewonersgroep Ouderkerkerlaan René Kleine zitten de bewoners niet te wachten op een nieuwe woonwijk in zo goed als hun achtertuin. “Het bouwen van woningen in bijna onze achtertuinen zou een ernstige aantasting zijn van ons woongenot.

Deze verdichting van woningbouw zou ook het groene karakter van Amstelveen, zoals dit ook in onze buurt gelukkig bestaat, ernstig aantasten.” Tevens geeft Kleine aan, dat het bouwen van nieuwe woningen zal leiden tot negatieve gevolgen voor de waarde van de bestaande woningen. Daarnaast hebben de bewoners ernstige twijfels over de door BVMB voorgespiegelde opbrengsten.

De wethouders Brandes en Raat hebben de bewoners uitgenodigd voor een gesprek. Andere zaken die de bewonersgroep Ouderkerkerlaan aan de orde willen stellen in het kader van de aanpassingen van de A9 zijn: het behouden van een park met wandelpad om het sportveld tijdens en na de werkzaamheden, het toenemend verkeer op de Ouderkerkerlaan, en de verwachte geluidsoverlast tijdens de bouw.


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.