Bijgewerkt: 15 juni 2024

Bewonersraad Amstelveen vierde 25-jarig bestaan in het MOC-gebouw

Nieuws -> Informatief

Bron: Conchita Willems-de Koster
25-06-2023

Het is 25 jaar geleden dat Bewonersraad Amstelveen (op dat moment Woningstichting Schiphol Amstellanden) werd opgericht. Dit jubileum werd afgelopen vrijdagavond 23 juni 2023 gevierd in het MOC-gebouw (Maatschappelijk Ontmoetings Centrum) op de Lindenlaan te Amstelveen met leden van deze vereniging.

Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van huurders. De leden zijn de ogen en oren van de huurders en een vangnet. Daarnaast is de bewonersraad een partij in het overleg met de gemeente en corporaties over prestatieafspraken, waarin wordt vastgelegd hoe woningcorporaties opereren in Amstelveen.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2023)

Wethouder Adam Elzakalai, Nico Leeseman (Bewonersraad) Cor Spinhoven (Bewonersraad) Arco Groothedde en Anke Huntjens bestuurders van woningcorporatie Eigen Haard tijdens de ondertekening van de nieuwe afspraken op 4 mei 2023

De avond begon in hartelijke sfeer en voorzitter Cor Spinhoven heette alle aanwezigen welkom. Een speciaal welkom voor de heer Adam Elzakalai (VVD) wethouder Wonen en de nieuwe bestuurders van Eigen Haard: mevrouw Anke Huntjes en de heer Arco Groothedde. Vanuit zijn verbinding, 23 jaar geleden begonnen als voorzitter van Huurdersraad van St. Lodewijk en meteen ook als bestuurslid van Alert (overkoepelende stichting van regionale huurdersorganisaties), sprak hij bevlogen over de historie. De groei van Eigen Haard via fusies met St. Lodewijk en Woongroep Holland is aanzienlijk.

En in deze 25 jaren ligt de Bewonersraad op gepaste wijze in de clinch met Eigen Haard. Hij duidde op het voortdurende werk voor de huurders. Heldere communicatie en onderhandelingen liggen ten grondslag aan het tot een goed einde brengen van perikelen. Dit vindt gelukkig op een prettige en gewaardeerde wijze plaats. De volgende spreker de heer Groothedde bevestigde betrokken deze positieve manier van communiceren.

Onder het genot van een glaasje en hapjes werd gedurende de verdere avond genoten van de prachtige liederen van zangeres Annelie Smits. En het ontmoeten van elkaar inspireerde! Bewonersraad Amstelveen is gesprekspartner met gemeente en Eigen Haard om de belangen van huurders te behartigen. Wilt u meer informatie? Stuur dan een mailtje naar info@bewonersraad-amstelveen.nl of bezoek de website: https://www.bewonersraad-amstelveen.nl/application.phpAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.