Bijgewerkt: 26 september 2021

Bewustwordingscampagne Alert Online gestart

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
28-10-2013

Mede door incidenten hebben mensen een scherper beeld van wat er wordt bedoeld met cyber security. Desondanks is de risicoperceptie onder ICT gebruikers nog steeds beperkt en ligt zelfoverschatting op het gebied van digitale veiligheid op de loer. Dat is een van de voornaamste conclusies van onderzoek naar het cyber security bewustzijn onder diverse publieksgroepen, dat op 28 oktober is gepubliceerd bij de start van de bewustwordingscampagne Alert Online.

opstelten Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2013)

Ivo Opstelten (VVD), minister van Veiligheid en Justitie


“Het onderzoek onderschrijft daarmee het belang van de campagne Alert Online en het blijvend herhalen van de boodschap, dat je bewust moet omgaan met de digitale veiligheid van jezelf en die van anderen,” aldus minister Opstelten tijdens de kick-off van de campagne bij Shell. Alert Online vindt dit jaar van 28 oktober tot en met 5 november 2013 plaats. De minister gaf bij de kick-off ook een toelichting op de nieuwe Cyber Security Strategie die door het kabinet is vastgesteld.

Mens blijft kritieke factor

De menselijke component is en blijft juist bij cyber security de kritieke factor. Voorbeelden uit onderzoek voor Alert Online naar het cyber security bewustzijn onder diverse publieksgroepen laten opnieuw zien, dat er nog een behoorlijke stap kan en moet worden gemaakt om awareness te verhogen. Onder de consumenten weet bijvoorbeeld 66 procent niet, hoe er via internet misbruik van hun pc kan worden gemaakt.

alert Amstelveen
Desondanks vinden consumenten vinden zichzelf redelijk ‘cyber secure’ met een gemiddeld rapportcijfer van 7 en overschatten daarbij hun eigen kunnen. Zo voldoen bijvoorbeeld wachtwoorden vaak niet aan de aanbevolen veiligheidsaspecten en gebruiken tamelijk veel mensen sommige wachtwoorden voor verschillende accounts.

Het onderzoek keek tevens naar werknemers in het bedrijfsleven, waaronder bedrijven in de vitale sectoren zoals de water- of energievoorziening, de rijksoverheid en gemeenten. De digitale veiligheid van de werkgever wordt met een gemiddeld cijfer van 8,1 hoger ingeschat dan thuis. Daarbij vindt men zichzelf op het werk ook online veiliger (7,9) dan de collega’s om zich heen (7,4). Goed en veilig gedrag valt dus aan te leren. Het onderzoek onderschrijft daarmee het belang van herhaling van de boodschap om veilig en bewust online te zijn.

Nationale cyber security strategie

Daarnaast is het zaak om de blik blijvend vooruit te richten. Met de tweede Nationale Cyber Security Strategie die het kabinet heeft vastgesteld, wordt het cyber bouwwerk verder versterkt. Daarbij zal er worden gezocht naar een goede wisselwerking tussen veiligheid, vrijheid en maatschappelijke groei om de ambitie waar te maken om Nederland leidend te laten zijn op het terrein van cyber security.

Alert Online 2013: Samen slim investeren in een veilig digitaal Nederland

In de NCTV campagne Alert Onlinewerken partners uit het bedrijfsleven en overheid samen om een impuls te geven aan het cyber security bewustzijn in Nederland. Met het thema smart security brengt de campagne een verdieping aan in de campagne aan richting bedrijven en ondernemers. Juist omdat online veiligheid in Nederland geen zaak is van één partij is het van belang, dat overheid, bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap samenwerken en samen slim investeren om van Nederland de meest open en veilige online samenleving te maken.

Diverse bedrijven en overheidsinstellingen doen tijdens Alert Online bijvoorbeeld mee door middel van interne cyber security awareness campagnes. Ook presenteert het NWO de Cyber Security Research agenda en  worden diverse masterclasses en seminars georganiseerd door onder meer de Cyber Security Raad. Alert Online wordt afgesloten met The Grand Conference, waar vooraanstaande  internationale sprekers hun licht laten schijnen over het belang van cyber security.

De campagnewebsite www.alertonline.nl bevat als centraal platform in de campagne een overzicht van al deze activiteiten, initiatieven en projecten. De website laat bovendien op een praktische manier zien, wat ICT gebruikers zelf - vaak eenvoudig - kunnen doen om risico’s te voorkomen. AlertOnline.nl bevat daartoe een groot aantal tips voor thuis en op het werk  en laat zien, waar men aan moet denken om de PC, laptop of smartphone veilig te kunnen gebruiken.

Meer informatie over het programma van de campagne, cybersecurity, het landelijke onderzoek naar digitale veiligheid en de nieuwe cyber security strategie vindt u op www.alertonline.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.