Bijgewerkt: 5 december 2022

Bezoeker van pand aan de Koen van Oosterwijklaan krijgt drie maanden bezoekverbod

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
21-01-2020

Tjapko Poppens de burgemeester van de gemeente Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de ernstige situatie in het pand en omgeving aan de Koen van Oosterwijklaan 50:

'Geachte raad,
Het leek mij goed u te informeren over een situatie, waarbij bewoners uit de omgeving Koen van Oosterwijklaan ernstige overlast ervaren van een bewoonster en de vele personen die haar woning bezoeken. In overleg met politie en Openbaar Ministerie is de zaak inmiddels opgeschaald en heb ik een bestuurlijke rapportage ontvangen op basis, waarin ik aanvullende maatregelen heb genomen. Daarnaast ben ik gisteren in gesprek geweest met diverse buurtbewoners over de ontstane situatie. Het was een goede bijeenkomst, waar inwoners hun verhaal kwijt konden en waarin ik hen heb geïnformeerd over de maatregelen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen tijdens de gemeenteraadsvergadering op 6 november 2019


Aanleiding
De overlast van de betreffende woning duurt al enige tijd en kent een grillig verloop. De woning is eerder in 2016 op last van de burgemeester drie maanden gesloten vanwege diverse incidenten. Daarna is de situatie enige tijd beheersbaar geweest. Sinds enkele maanden is de overlast in alle hevigheid teruggekeerd in de vorm van onder meer bedreiging, diefstal, geluids- en verkeersoverlast en overige overlast gevende situaties.

In een bewonersbijeenkomst in november 2019 is de kwestie ook reeds aan de orde geweest. Politie en gemeente hebben tevens meermaals gesproken met de eigenaresse van de overlast gevende woning. Deze gesprekken hebben niet geresulteerd in een duurzame oplossing. Daarom zijn structurele maatregelen noodzakelijk om de rust in de buurt terug te brengen.

Maatregelen
Op basis van de bestuurlijke rapportage heb ik een aantal aanvullende bestuurlijke maatregelen heb genomen.
De eerste maatregel betreft het opleggen van een gebiedsverbod aan een regelmatige bezoeker van de woning. Deze bezoeker heeft de afgelopen periode voor veel overlast gezorgd. Het verbod is gisteren (20 januari 2020) aan het einde van de dag opgelegd voor de duur van 90 dagen.

De tweede maatregel betreft een schriftelijke waarschuwing die vorige week aan de eigenaresse van de woning is verstrekt met als doel dat zij haar gedrag aanpast en zorgt voor minder overlast. Als zij zich hier niet aan houdt kan een derde maatregel worden ingezet, het opleggen van een last onder dwangsom aan de eigenaresse. Ik kan deze maatregelen inzetten op basis van de Wet aanpak Woonoverlast (de zgn. ASO-wet).Aanvullend op deze maatregelen surveilleren politie en gemeentelijke toezichthouders, zichtbaar en onopvallend, meerdere keren per dag in de betreffende buurt. Zij zijn ook bijna dagelijks in gesprek met buurtbewoners. Inmiddels is ook de voordeur van de betreffende woning gerepareerd met als doel dat bezoek niet meer via het achterpad de woning betreedt.

Gisteren hebben we afspraken gemaakt met de bewoners over hoe de communicatielijnen met gemeente en politie lopen. Verder hebben we afgesproken om elkaar op korte termijn weer te ontmoeten en zo de vinger aan de pols te houden. Ik verwacht dat we met de genomen maatregelen de rust in de buurt de komende tijd kunnen laten terugkeren. Ik zal u over de ontwikkelingen verder op de hoogte houden.

Hoogachtend, Tjapko Poppens de burgemeester van de gemeente Amstelveen'

ASO-wet?
Op 1 juli 2017 is de nieuwe Wet aanpak woonoverlast, ook bekend als ASO-wet, ingegaan. Voor bewoners lijkt de nieuwe wet de oplossing voor al hun burenproblemen. Dagelijks melden zich bewoners met overlastproblemen bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en vragen om hulp om hun gemeente in beweging te brengen.
Lees ook:
Actief voor Amstelveen wil pand in Amstelveen laten sluitenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.