Bijgewerkt: 21 februari 2024

Bezoldiging raadsleden belangrijk aandachtspunt

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
23-03-2006

De bezoldiging van gemeenteraadsleden is een belangrijker aandachtspunt dan de omvang van het orgaan waarin ze zitting hebben.


Dat blijkt uit een inventarisatie van deze krant (AN). Ook het standpunt van de VNG, 'vermindering aantal raadsleden akkoord mits het totale budget gelijk blijft voor verdere professionalisering', wijst in deze richting.

VVD'er en wethouderskandidaat Joss Tabak is het eens met het VNG-standpunt. „Het budget mag niet verminderen. Het raadswerk kost veel tijd als je je goed verdiept in de onderwerpen en de mensen. Bij een fulltime baan kost het je veel vrije tijd en daar moet een behoorlijk bedrag tegenover blijven staan."

Ook PvdA-fractievoorzitter - Gerben Drost deelt het standpunt van de VNG. Hij noemt het een „beter idee van Remkes dan dat akelige voornemen om buitensporig te bezuinigen op het politiekorps Amsterdam/ Amstelland."

CDA-fractievoorzitter Ben Jonker is het niet eens met Remkes, in wiens opmerking hij het „oplaten van een proefballon" vermoedt. „Vele handen maken het werk licht. Met de komst van het dualisme is de zwaarte van het beroep van raadslid alleen maar toegenomen. Zeker voor - kleine gemeenten met weinig raadsleden." De christen-democraat vindt dat de VNG „kennelijk met open ogen in deze valkuil is gestapt. De soep wordt zelden zo heet gegeten als ze wordt opgediend."

De PvdA'er Dolf Veenboer, die aanvankelijk zijn raadszetel moest opgeven omdat partijgenoot Yeter Tan met voorkeursstemmen werd verkozen (Tan zag er echter vanaf), vindt de argumenten van Remkes „niet zo helder." „Er is een tendens om raadsleden van middelgrote en grote steden zoals Amstelveen om te vormen tot fulltimers. Daar zijn wij een tegenstander van. Beroepspolitici staan verder af van de gemiddelde burger waardoor de kloof eerder groter dan kleiner wordt.

Het is een goede zaak dat raadsleden ook een functie in de maatschappij (kunnen) spelen. Op zich zijn we geen tegenstander van kleinere en slagvaardiger raden, maar die twee hoeven niet per se samen te gaan." In navolging van Joss Tabak kwalificeert ook haar partijgenoot en fractievoorzitter Hans Bulsing Remkes' voorstel als „redelijk." „Het vloeit ook logisch voort uit de dualisering die heeft plaatsgevonden. De drempel voor kleine partijen wordt wellicht wat hoger maar zelfs met dertig raadsleden allesbehalve onmogelijk."

Catharina de Leur van D66, onzeker is nog of zij de tweemans-fractie zal leiden, is tegen een verkleining van de gemeenteraad. „Het dualisme heeft de raadsleden juist meer werk opgeleverd. Met minder raadsleden zal de kwaliteit van het raadswerk afnemen. Het is juist heel belangrijk dat de gemeenteraad het werk van het college van B en W controleert. 35 raadsleden lijken mij daar een goed aantal voor."

BBA'er David de Jong vindt het onderwerp „nu geen dringende kwestie." „Als het doorgaat speelt het in 2010. Met onze nieuwe fractie zullen we dit onderwerp bespreken. Het gaat evenwel om landelijk beleid die voor de komende verkiezingen geen prioriteit heeft."

VVD'er Jochai van Bergen is een voorstander van Remkes' streven. „Door de introductie van het dualisme, waarbij de wethouders uit de raad en letterlijk in het college zijn gaan zitten, waarna de raad weer wordt aangevuld met andere raadsleden als vervanger van de wethouder, is uiteraard het aantal volksvertegenwoordigers,   want dat zijn raadleden immers, relatief gestegen ten opzichte van het inwoneraantal van Amstelveen. Aangezien wij in Amstelveen momenteel vier wethouders hebben en in het verleden, voor zover ik weet, maximaal vijf, lijkt het mij niet meer dan logisch dat het aantal raadsleden in Amstelveen met maximaal vijf kleiner kan worden."

GroenLinks-fractievoorzitter Sander Mager deelt die opvatting niet. „In een democratie is het belangrijk dat verschillende geluiden gehoord worden. Bij een vermindering van het aantal raadsleden wordt de kiesdrempel hoger en zouden partijen uit de raad kunnen verdwijnen. Met die partijen verdwijnt dan ook een het geluid van een deel van de Amstelveense kiezers uit de raad."

Hij zegt te begrijpen dat Remkes de kwaliteit van de raadsleden wil verbeteren. „Dat is geen overbodig streven. Zorg dan dat de ondersteuning van raadsleden verbeterd wordt, zodat ze zich meer op hun volksvertegenwoordigende taak kunnen richten. Maar tegelijkertijd moet je voorkomen dat raadsleden fulltime-bestuurders worden.

Juist voor een raadslid is het belangrijk om met beide benen in de maatschappij te staan. Het is belangrijk dat raadsleden hun raadslidmaatschap combineren met vrijwilligerswerk, een betaalde baan of de verantwoordelijkheid voor hun gezin."

De VVD'er Walter Vervenne, die ook tot zijn eigen verassing door voorkeurstemmen in de raad komt, laat zich niet uit over de wenselijkheid van het verkleinen van de raad. „Als 65 plusser kan ik nog toevoegen dat een_wat betere vergoeding voor het raadslidmaatschap, via een hele of halve vrije werkdag, kan bijdragen je belangrijke taak beter en naar behoren uit te voeren. Maar ook vind ik dat je dit werk niet moet doen vanuit de invalshoek 'mijn inkomen'. Gewoon jouw bijdrage aan het stadsbelang leveren, dus een beetje meer idealisme en niet om poen om brood van te kopen."

Oud-raadslid Ina Fokkema van Groenlinks spreekt van „een goed idee." Ze voegt er wel een aanname aan toe: „Dan ga ik er wel van uit dat je als raadslid meer tijd voor het werk krijgt dan nu."

Ten slotte PvdA-wethouder-kandidaat Remco Pols: „Het voorstel van minister Remkes is onzin. Natuurlijk klopt het dat er nu meer politici moeten worden  betaald, maar raadsleden krijgen natuurlijk veel minder dan wet houders. Als geld het probleem is, kun je ook de wethouders iets korten. Het raadlidmaatschap kost, als je het goed wilt doen, nu al veel tijd. Dat wordt alleen maar meer als je het aantal raadsleden kleiner maakt. Dan wordt het nog moeilijker voor mensen zoals ik, met een baan en een gezin, om het erbij te doen.

Dat vinden beroepspolitici als Remkes vast wel prettig: minder bemoeienis van 'buitenstaanders', maar na drie jaar in de gemeenteraad van Amstelveen weet ik zeker dat de kiezer daar niet mee is gediend." De inventarisatie is van vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat verklaart waarom de eenvrouwsfracties Christen-Unie en de Ouderencombinatie niet deelnemen. (HG)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.