Bijgewerkt: 18 mei 2024

Bij veel jongeren ontbreekt de feitelijke kennis over seksualiteit

Nieuws -> Amsterdam

Bron: Gemeente Amsterdam
31-05-2012

Beleid om seksuele gezondheid te bevorderen wordt verstevigd

Amsterdam - Grensoverschrijdend seksueel gedrag komt nog veel te vaak voor. Bijna een op de vijf vrouwen wordt wel eens gedwongen om seksuele handelingen te doen die ze eigenlijk niet wil. Bij veel jongeren ontbreekt het aan voldoende feitelijke kennis over seksualiteit, maar ook aan kennis over seksuele relaties met een vriend of vriendin. Dit meldt wethouder Eric van der Burg (Zorg) van de gemeente Amsterdam in de beleidsbrief ‘Seksuele Gezondheid Amsterdam'. 

vd Burg Amstelveen
(Bron Gemeente Amsterdam - 2012)

Wethouder Eric van der Burg (VVD) van de gemeente Amsterdam beheert de portefeuilles onder andere Zorg en Welzijn, Sport en Recreatie


Wethouder Van der Burg: "Seksualiteit is natuurlijk op de eerste plaats een privézaak. En een grote groep Amsterdammers heeft de gemeente ook echt niet nodig om te vertellen hoe ze om moeten gaan met hun seksuele gezondheid. Het is echter niet alleen een individuele aangelegenheid. Zo heeft de verspreiding van hiv en andere soa's gevolgen voor anderen. En kunnen bijvoorbeeld tienerzwangerschappen leiden tot schooluitval. Dat vraagt om blijvende aandacht en maakt een stevig beleid rondom seksuele gezondheid noodzakelijk." 

De gemeente voert verschillende taken uit om de seksuele gezondheid van de bewoners te beschermen en te bevorderen. Dan gaat het om een breed scala aan onderwerpen zoals seksuele en relationele vorming, anticonceptie, soa's en hiv, maar ook onbedoelde zwangerschap, vrouwelijke genitale verminking en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Het beleidsterrein is omvangrijk en divers. De beleidsbrief beschrijft de verschillende aspecten van seksuele gezondheid in samenhang met elkaar, en geeft de prioriteiten voor de periode 2012-2015 aan. De beleidsbrief ‘Seksuele Gezondheid Amsterdam' heeft vier speerpunten:  1. Goede seksuele en relationele informatie voor alle jongeren in Amsterdam via het  onderwijs. Landelijk onderzoek wijst uit, dat er nog steeds veel jongeren zijn bij wie het ontbreekt aan voldoende feitelijke kennis over seksualiteit, maar ook aan kennis over relationele aspecten. Het beleid richt zich op het intensiveren en stimuleren van seksuele en relationele vorming via het onderwijs.

  2. Voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Onderzoek wijst uit, dat  17% van de meiden en 4% van de jongens tot 25 jaar gedwongen wordt om seksuele handelingen te doen die ze eigenlijk niet willen. Amsterdam zet in op preventieprogramma's gericht op weerbaarheid, inclusief hulpverleningstrajecten. Ook wordt gekeken naar de keten van signalering, verwijzing en ondersteuning van slachtoffers van seksueel geweld.


Het voorkomen van ongewenste zwangerschappen. Vrouwen (en vooral    tienermoeders) die ongepland zwanger zijn geworden lopen grotere kans om later in hun leven een laag inkomen te hebben en in slechte fysieke en mentale gezondheid te verkeren.

Er wordt extra ingezet op het vergroten van adequate kennis over anticonceptie bij jongeren en prostituees, laagdrempelige advisering over veilige seks, anticonceptie en ongewenste zwangerschap, versterking van signalering en verwijzing van zwangere tieners (door onder andere optimalisering van de samenwerking tussen onderwijs, jeugdgezondheidszorg en soa-polikliniek) en via verdere ontwikkeling van Sense spreekuren.   1. Voorkomen van soa's en hiv. Gemiddeld een op de tien Amsterdammers tussen de 16 en 54 jaar heeft onveilige seks. Ruim de helft daarvan laat zich niet testen. Naast het continueren van het huidige preventie aanbod worden extra inspanningen geleverd op het gebied van verdere innovatie in het aanbod van curatieve soa-zorg(testen en behandelen) en laagdrempelige seksualiteitshulpverlening. Ook   wordt ingezet op actieve partnerwaarschuwing bij mensen met soa/hiv. De beleidsbrief wordt op woensdag 6 juni 2012 in de Raadscommissie Zorg besproken.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.