Bijgewerkt: 16 mei 2021

Bijdrage ROA niet verhoogd

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
19-05-2005

De conceptbegroting van de ROA voor 2006 sluit zonder een eerder aangekondigde verhoging van de bijdragen van de deelnemende gemeenten.

De gemeenten betalen € 2,04 per inwoners aan het ROA. Aanvankelijk zag het er naar uit dat deze bijdrage voor volgend jaar met tien eurocent moest worden verhoogd. Inmiddels is gebleken dat de begroting 2006 sluit zonder indexering en de genoemde verhoging. Ook voor de definitieve begroting voor dit jaar volstaat een bijdrage van € 2,04 per inwoner.

Voor Amstelveen betekent een en ander dat het dit jaar € 159.158,- bijdraagt aan de ROA,- begroting. Volgend jaar ligt dit bedrag op € 161.548,-. De werkelijk beschuldigde bijdrage wordt berekend op basis van de bevolkingscijfers per 1 januari van het betreffende boekjaar.

De gemeentelijke bijdrage wordt in twee termijnen betaald. De consequenties voor de nieuwe 'Regionale Agenda' zijn niet meegenomen. Besluitvorming daarover zal eerst moeten plaatshebben voor een voorstel ter dekking wordt gedaan. In dit kader wordt antwoord gezocht op drie 'W's': wat willen we bereiken, wat gaan we ervoor doen en wat mag het kosten.


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.